Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i Odluke Općinskog načelnika Općine Dragalić o …

Read more

Jučer je u prostorijama Općinske vijećnice održana 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Sjednici je nazočilo svih 11 vijećnika. Na samom početku jednoglasno su usvojeni zapisnici sa 6. i 7. sjednice kao i dnevni red tekuće sjednice. Pod …

Read more

Svim žiteljima Općine Dragalić, a posebno hrvatskim braniteljima čestitamo 05. kolovoza

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Read more

Za petak 03. kolovoza 2018. godine s početkom u 20:00 sati sazvana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Na Dnevnom redu je 5 točaka i to:

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta “Gradnja zgrade javno društvene…

Read more

Na temelju članka 4., stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 406-01/17-01/02, URBROJ: 2178/27-17-2 od 03.08.2017. god., Općina Dragalić objavljuje Poziv za dostavu ponuda za izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Poljane-faza III. Detalj…

Read more
...........................................................................................................................................................................

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i Odluke Općinskog načelnika Općine Dragalić o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić, Klasa: 320-02/18-01/01, Urbroj: 2178/27-18-3 od 03.08.2018. godine, Općinski načelnik objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić. Poljoprivredno zemljište  daje se u zakup za jesensku sjetvu 2018., odnosno proljetnu sjetvu 2019. godine, a zakup prestaje po skidanju zasijanih usjeva za to vegetacijsko razdoblje, a najkasnije do 15.11.2019. godine. Cijeli tekst natječaja možete pogledati na sljedećoj poveznici:

JAVNI NATJEČAJ

Održana 8. sjednica Općinskog vijeća

8. sjednica OV

Jučer je u prostorijama Općinske vijećnice održana 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Sjednici je nazočilo svih 11 vijećnika. Na samom početku jednoglasno su usvojeni zapisnici sa 6. i 7. sjednice kao i dnevni red tekuće sjednice. Pod prvom točkom dnevnog reda našao se prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Gradnja zgrade javno društvene namjene-dječji vrtić“. Kako je obrazložio načelnik Zvonimir Karlik, ovu odluku je potrebno donijeti zbog planiranja prijave na natječaj projekta, u naselju Dragalić, u svrhu ishođenja bespovratne financijske potpore za realizaciju projekta te se njome daje suglasnost investitoru – Općini Dragalić za provedbu projekta. Na pitanje vijećnice Vesne Peterlik, gdje će biti točna lokacija dječjeg vrtića, načelnik je odgovorio da će to biti na području dječjeg igrališta, na Općinskoj čestici, od telefonske centrale prema istoku. Pročitaj više »

Čestitka

Svim žiteljima Općine Dragalić, a posebno hrvatskim braniteljima čestitamo 05. kolovoza

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Sazvana 8. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija

Za petak 03. kolovoza 2018. godine s početkom u 20:00 sati sazvana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Na Dnevnom redu je 5 točaka i to:

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta “Gradnja zgrade javno društvene namjene-dječji vrtić”
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dragalić
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi
  4. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Dragalić
  5. Pitanja i prijedlozi

Poziv za dostavu ponuda

Vodovod Poljane

Na temelju članka 4., stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 406-01/17-01/02, URBROJ: 2178/27-17-2 od 03.08.2017. god., Općina Dragalić objavljuje Poziv za dostavu ponuda za izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Poljane-faza III. Detaljan opis radova s količinama svake pojedine stavke iskazan je u Troškovniku koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponuda. Cijeli tekst Poziva, te Troškovnik možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Održana 7. sjednica Općinskog vijeća

7. sjednica OV

U petak 8. lipnja je održana 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Nakon usvajanja dopunjenog dnevnog reda, izvješće o izvršenju proračuna za 2017. godinu je obrazložio načelnik Zvonimir Karlik, koji je rekao kako je proračun ostvaren sa 77 % plana te iznosi 3.072.120,000 kn te rashodi u iznosu od 2.427,682,00 kn. Ostvaren je višak prihoda, koji s prenesenim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 1.509,340,00 kn, čini višak koji je prenesen iz 2017. u 2018. godinu u ukupnom iznosu od 2.153.786,00 kn. Izvješće je jednoglasno usvojeno kao i pripadajući programi uz izvršenje proračuna. Pročitaj više »

Sazvana 7. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija

Za petak 8. lipnja 2018. godine, s početkom u 20:00 sati, sazvana je 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dragalić za 2017. godinu
2. Izvješće o izvršenju Programa za 2017. godinu:
a) razvoja civilnog društva
b) potreba u predškolskom, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju
c) potreba u području socijalne skrbi
d) dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi
e) organiziranja i provođenje zaštite i spašavanja
f) potreba u sportu
g) utroška sredstava šumskog doprinosa
h) utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
3. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Dragalić
4. Prijedlog Statuta Općine Dragalić
5. Prijedlog Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima 1.-4. razreda osnovne škole u šk.god. 2018./2019.
6. Razmatranje zamolbe za financijsku pomoć
7. Pitanja i prijedlozi

Potpisan Ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU

MRRFEU

Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac i Općinski načelnik Zvonimir Karlik potpisali su 02. svibnja 2018. godine Ugovor o sufinanciranju radova i usluga za projekt “NASTAVAK IZGRADNJE DRUGE FAZE SPOJNOG VODA I DISTRIBUTIVNE VODOVODNE MREŽE NASELJA POLJANE” u iznosu od 100.000,00 kn, a u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice.

Sredstva za provedbu Programa osigurana su u Državom proračunu RH za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

Provedbeno razdoblje Projekta i ovog Ugovora je najkasnije do 31. ožujka 2019. godine

Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

U skladu s odredbama članka 29., stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine br. 20/18), Općina Dragalić stavlja na javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općine Dragalić.

Cjelokupan tekst Obavijesti kao i Prijedlog Programa s popratnom dokumentacijom možete pogledati na sljedećim poveznicama:

Održana 6. sjednica Općinskog vijeća

6. sjednica

U petak 27. travnja je u Dragaliću održana 6. sjednica Općinskog vijeća. Predsjednik vijeća Mario Brađašević je vijećnike izvjestio o dopuni dnevnog reda točkom o darovanju suvlasničkog dijela jedne nekretnine općini, a vijećnik SDP-a Rade Bosanac je predložio da se u dnevni red uvrsti i točka o povećanju nakade vijećnicima za sudjelovanje na sjednicama na što mu je predsjednik vijeća rekao kako taj prijedlog mora biti u pisanom obliku i sukladno poslovniku vijeća mora biti dostavljen svim vijećnicima ranije te mu je predložio da to učini za sljedeću sjednicu. Pročitaj više »