...........................................................................................................................................................................

Jedinstveni upravni odjel Općine Dragalić do ukidanja mjera sprječavanja širenja virusa COVID-19 radi sa strankama PO POSEBNOM REŽIMU.

U slučaju potrebe za uslugama Jedinstvenog upravnog odjela nazovite na broj

035/376-236 u vremenu od 8–12 sati

te dogovorite odgovarajući termin.

U slučaju potrebe za dolaskom u prostorije Općine dužni ste NOSITI ZAŠTITNU MASKU.

OBAVIJEST O EDUKACIJSKOM PREDAVANJU ZA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDNIKE

U organizaciji Općine Dragalić u srijedu, 28. listopada 2020. godine, u Vatrogasnom domu u Dragaliću s početkom u 18,00 sati održat će se edukativno predavanje o ekološkoj poljoprivredi.

Edukaciju će održati magistar poljoprivrede Ivan Miličević iz osječke tvrtke EKO GRUDA koji već 22 godine radi na domaćim i međunarodnim projektima razvoja i održavanja ekološke poljoprivrede.

Među ostalim, magistar Miličević govorit će o uzgoju ekoloških nasada oraha, lješnjaka, šljiva, jabuka krušaka i ostalog voća. Bit će riječi i o aktualnim radovima – jesenskoj gnojidbi i zaštiti voćnjaka, ali i ostalim temama koje budu zanimale voćare, povrtlare i ratare.  

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić

Poljoprivredno zemljište iz točke I. ovog natječaja, kao proizvodno – tehnološka cjelina, daje se u zakup za jesensku sjetvu 2020., odnosno proljetnu sjetvu 2021. godine, a zakup prestaje po skidanju zasijanih usjeva za to vegetacijsko razdoblje, a najkasnije do 15.11.2021. godine.

Postupak javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda provest će Povjerenstvo nadležno za razmatranje ponuda.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe.

Link za preuzimanje natječaja nalazi se ispod:

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

U tijeku je Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za 2021. godinu koje traje od 17. listopada 2020. do 16. studenog 2020.godine

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za 2021. godinu.

Donošenje Plana upravljanja  utvrđeno je člancima 18. i 19. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 52/18)

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za razdoblje od godinu dana. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Dragalić, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Dragalić i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Dragalić.  Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH („NN“ br. 21/14).

Sve primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Općine Dragalić ili putem e-pošte na adresu info.dragalic@gmail.com

Napomena: nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću.

  • Ispod možete pregledati, skinuti i popuniti sljedeće:

Poziv na dostavu ponuda

Na temelju članka 4., stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 406-01/17-01/02, URBROJ: 2178/27-17-2 od 03.08.2017.god., Općina Dragalić objavljuje Poziv na dostavu ponuda za nastavak izgradnje vodoopskrbne mreže naselja Poljane – faza 6. Detaljan opis radova s količinama svake stavke iskazan je u troškovniku koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponuda. Cijeli tekst Poziva za nadmetanje, te Troškovnik možete preuzeti na slijedećim poveznicama:

Na temelju članka 4., stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 406-01/17-01/02, URBROJ: 2178/27-17-2 od 03.08.2017.god., Općina Dragalić objavljuje Poziv na dostavu ponuda nastavak izgradnje spojnog voda i distributivne vodovodne mreže naselja Donji Bogićevci . Detaljan opis radova s količinama svake stavke iskazan je u troškovniku koji je sastavni dio Poziva na dostavu ponuda. Cijeli tekst Poziva za nadmetanje te Troškovnik možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Obavijest o sazivanju 18. sjednice Općinskog vijeća

Održana izborna skupština Općinskog odbora Crvenog križa

Dana 17. rujna 2020. godine održana je izborna skupština Općinskog odbora Crvenog križa općine Dragalić.

Na skupštini su jednoglasno izabrani za predsjednika Zoran Majnarić, za zamjenika predsjednika Tomislav Babaček, a ostali izabrani članovi/članice su: Snježana Ostojić, Tomislav Štiner, Marina Medunić, Ksenija Rešković, Radmila Zeljko, Davorin Ban, Nedeljka Mihić, Ana Kukić, Marica Ćorković, Marijan Piljuzan i Marija Bilačić.

Za zastupnika u skupštini Gradskog društva Crvenog križa Nove Gradiške izabran je Zoran Majnarić, za predstavnika Interventnog tima GDCK Nova Gradiška izabran je Dragan Matić, a za predstavnika u Stožer civilne zaštite izabran je Marko Derežanin.

Javni poziv za prijavu kandidata za javne radove

Općinski načelnik Općine Dragalić objavio je Javni poziv za prijavu kandidata za javne radove.

Po programu  javnog rada „Uredimo svoju zajednicu“ zaposlit će se 3 radnika na rok do tri mjeseca.

Osobe koje su prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje mogu se prijaviti  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dragalić popunjavanjem Prijavnice.

Prijava kandidata je od 27.08.2020.-3.9.2020. godine.

ČESTITKA

Svim žiteljima Općine Dragalić, a posebno hrvatskim braniteljima čestitamo

05. kolovoza

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

KONTROLA PLODNOSTI TLA

Općina Dragalić sklopila je Sporazum o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” na području Brodsko-posavske županije u 2020. godini s Brodsko-posavskom županijom, a koji će provesti Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije.

Sredstva potrebna za provođenje Projekta osigurati će se u slijedećim udjelima:

-Brodsko-posavska županija – 50% ili 195,00 kn po uzorku
-Općina Dragalić – 30% ili 117,00 kn po uzorku
-krajnji korisnik usluge – 20% ili 78,00 kn po uzorku.

Analiza tla uključuje uzimanje uzoraka ne terenu, dostavu u laboratorij, laboratorijska analiza uzoraka, interpretacija rezultata i preporuke za gnojidbu ili poboljšanje stanja tla.

Pozivamo zainteresirane poljoprivrednike s područja Općine Dragalić  (fizičke i pravne osobe) koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Dragalić i prijave sudjelovanje u Projektu „Kontrole plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” na područja Brodsko-posavske županije u 2020. godini popunjavanjem obrasca.

Popunjeni Obrazac prijave potrebno je dostaviti najkasnije do 30. rujna 2020. godine, a isti se može dobiti u Općini Dragalić ili preuzeti sa linka koji se nalazi ispod teksta ⬇

Obavijest

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna (3. Izmjene i dopune) Prostornog plana uređenja općine Dragalić.

Općinsko vijeće Općine Dragalić na svojoj 17. sjednici, održanoj 30. lipnja 2020. godine, donijelo je

Odluku o izradi Izmjena i dopuna (3. Izmjene i dopune) Prostornog plana uređenja općine Dragalić

(„Službeni glasnik“ br. 5/2020).