Predsjedništvo HSS-ove organizacije branitelja „Hrvatski sokol“ održalo je 1.listopada u Dragaliću radnu sjednicu na kojoj su se pripremali za skupštinu ove asocijacije branitelja koja će biti održana 6. listopada u Zagrebu. Prema riječima glavno…

Read more

Općina Dragalić sklopila je Sporazum o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” na području Brodsko-posavske županije u 2018. godini s Brodsko-posavskom županijom , a koji će provesti Regionalni centar za biote…

Read more

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i Odluke Općinskog načelnika Općine Dragalić o …

Read more

Jučer je u prostorijama Općinske vijećnice održana 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Sjednici je nazočilo svih 11 vijećnika. Na samom početku jednoglasno su usvojeni zapisnici sa 6. i 7. sjednice kao i dnevni red tekuće sjednice. Pod …

Read more

Svim žiteljima Općine Dragalić, a posebno hrvatskim braniteljima čestitamo 05. kolovoza

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Read more
...........................................................................................................................................................................

Predsjedništvo OB HSS-a “Hrvatski sokol” u Dragaliću

OBHSS-a “Hrvatski sokol”

Predsjedništvo HSS-ove organizacije branitelja „Hrvatski sokol“ održalo je 1.listopada u Dragaliću radnu sjednicu na kojoj su se pripremali za skupštinu ove asocijacije branitelja koja će biti održana 6. listopada u Zagrebu. Prema riječima glavnog tajnika HSS-a Ilije Ćorića dogovoreni su kandidati za sva središnja tijela ove organizacije koja danas broji oko 450 aktivnih i gotovo 500 pridruženih članova. S obzirom da se dosadašnji predsjednik Stjepan Živković zbog brojnih obaveza koje ima i kao načelnik općine Magadenovac zahvalio na obnašanju dužnosti predsjednika OB HSS-a te rekao kako će i dalje biti na dispoziciji svim članovima i predsjedništvu, na sjednici je za novog predsjednika predložen Hrvoje Frankić i očekuje se da će ga skupština 6. listopada i potvrditi. Članovi predsjedništva su položili vijenac i zapalili svijeće kod spomen obilježja u Dragaliću te odali počast svim poginulim braniteljima u Domovinskom ratu. Pročitaj više »

Obavijest o provedbi kontrole plodnosti tla

Kontrola plodnosti tla

Općina Dragalić sklopila je Sporazum o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” na području Brodsko-posavske županije u 2018. godini s Brodsko-posavskom županijom , a koji će provesti Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije.

Sredstva potrebna za provođenje Projekta osigurati će se u slijedećim udjelima:

-Brodsko-posavska županija – 50% ili 195,00 kn po uzorku
-Općina Dragalić – 30% ili 117,00 kn po uzorku
-krajnji korisnik usluge – 20% ili 78,00 kn po uzorku. Pročitaj više »

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i Odluke Općinskog načelnika Općine Dragalić o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić, Klasa: 320-02/18-01/01, Urbroj: 2178/27-18-3 od 03.08.2018. godine, Općinski načelnik objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić. Poljoprivredno zemljište  daje se u zakup za jesensku sjetvu 2018., odnosno proljetnu sjetvu 2019. godine, a zakup prestaje po skidanju zasijanih usjeva za to vegetacijsko razdoblje, a najkasnije do 15.11.2019. godine. Cijeli tekst natječaja možete pogledati na sljedećoj poveznici:

JAVNI NATJEČAJ

Održana 8. sjednica Općinskog vijeća

8. sjednica OV

Jučer je u prostorijama Općinske vijećnice održana 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Sjednici je nazočilo svih 11 vijećnika. Na samom početku jednoglasno su usvojeni zapisnici sa 6. i 7. sjednice kao i dnevni red tekuće sjednice. Pod prvom točkom dnevnog reda našao se prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Gradnja zgrade javno društvene namjene-dječji vrtić“. Kako je obrazložio načelnik Zvonimir Karlik, ovu odluku je potrebno donijeti zbog planiranja prijave na natječaj projekta, u naselju Dragalić, u svrhu ishođenja bespovratne financijske potpore za realizaciju projekta te se njome daje suglasnost investitoru – Općini Dragalić za provedbu projekta. Na pitanje vijećnice Vesne Peterlik, gdje će biti točna lokacija dječjeg vrtića, načelnik je odgovorio da će to biti na području dječjeg igrališta, na Općinskoj čestici, od telefonske centrale prema istoku. Pročitaj više »

Čestitka

Svim žiteljima Općine Dragalić, a posebno hrvatskim braniteljima čestitamo 05. kolovoza

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Sazvana 8. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija

Za petak 03. kolovoza 2018. godine s početkom u 20:00 sati sazvana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Na Dnevnom redu je 5 točaka i to:

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta “Gradnja zgrade javno društvene namjene-dječji vrtić”
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dragalić
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi
  4. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Dragalić
  5. Pitanja i prijedlozi

Poziv za dostavu ponuda

Vodovod Poljane

Na temelju članka 4., stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 406-01/17-01/02, URBROJ: 2178/27-17-2 od 03.08.2017. god., Općina Dragalić objavljuje Poziv za dostavu ponuda za izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Poljane-faza III. Detaljan opis radova s količinama svake pojedine stavke iskazan je u Troškovniku koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponuda. Cijeli tekst Poziva, te Troškovnik možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Održana 7. sjednica Općinskog vijeća

7. sjednica OV

U petak 8. lipnja je održana 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Nakon usvajanja dopunjenog dnevnog reda, izvješće o izvršenju proračuna za 2017. godinu je obrazložio načelnik Zvonimir Karlik, koji je rekao kako je proračun ostvaren sa 77 % plana te iznosi 3.072.120,000 kn te rashodi u iznosu od 2.427,682,00 kn. Ostvaren je višak prihoda, koji s prenesenim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 1.509,340,00 kn, čini višak koji je prenesen iz 2017. u 2018. godinu u ukupnom iznosu od 2.153.786,00 kn. Izvješće je jednoglasno usvojeno kao i pripadajući programi uz izvršenje proračuna. Pročitaj više »

Sazvana 7. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija

Za petak 8. lipnja 2018. godine, s početkom u 20:00 sati, sazvana je 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dragalić za 2017. godinu
2. Izvješće o izvršenju Programa za 2017. godinu:
a) razvoja civilnog društva
b) potreba u predškolskom, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju
c) potreba u području socijalne skrbi
d) dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi
e) organiziranja i provođenje zaštite i spašavanja
f) potreba u sportu
g) utroška sredstava šumskog doprinosa
h) utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
3. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Dragalić
4. Prijedlog Statuta Općine Dragalić
5. Prijedlog Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima 1.-4. razreda osnovne škole u šk.god. 2018./2019.
6. Razmatranje zamolbe za financijsku pomoć
7. Pitanja i prijedlozi

Potpisan Ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU

MRRFEU

Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac i Općinski načelnik Zvonimir Karlik potpisali su 02. svibnja 2018. godine Ugovor o sufinanciranju radova i usluga za projekt “NASTAVAK IZGRADNJE DRUGE FAZE SPOJNOG VODA I DISTRIBUTIVNE VODOVODNE MREŽE NASELJA POLJANE” u iznosu od 100.000,00 kn, a u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice.

Sredstva za provedbu Programa osigurana su u Državom proračunu RH za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

Provedbeno razdoblje Projekta i ovog Ugovora je najkasnije do 31. ožujka 2019. godine