INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Naziv projekta:Gradnja zgrade jav…

Read more

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i Odluke Općinskog načelnika Općine Dragalić o ras…

Read more

Udruga “Trobojnica – tkanica” iz Dragalića obilježava Svjetski dan seoskežene izložbom pod nazivom “Mirisi i okusi jesenskog stola”.Izložba obuhvaća ručne radove rađene raznim tehnikama, domaćeproizvode od voća i povrća i kolače.

Izložba će s…

Read more

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je natječaj za financiranje projekata u 2019. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manj…

Read more
...........................................................................................................................................................................

EUROPSKA UNIJA SUFINANCIRA IZGRADNJU NOVOG VRTIĆA

INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Pročitaj više »

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i Odluke Općinskog načelnika Općine Dragalić o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić, Klasa:320-02/19-01/10, Urbroj: 2178/27-19-1 od 10.10.2019. godine, Općinski načelnik objavljuje

Pročitaj više »

Udruga “Trobojnica-tkanica” Dragalić obilježava Svjetski dan seoske žene

Udruga “Trobojnica – tkanica” iz Dragalića obilježava Svjetski dan seoske
žene izložbom pod nazivom “Mirisi i okusi jesenskog stola”.
Izložba obuhvaća ručne radove rađene raznim tehnikama, domaće
proizvode od voća i povrća i kolače.

Pročitaj više »

OBAVIJEST O SAZIVANJU 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

  • KLIKNITE NA DOKUMENT:

LINK ZA pdf – POZIV za 15. sjednicu Općinskog vijeća

NATJEČAJ MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je natječaj za financiranje projekata u 2019. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.
Krajnji rok za prijavu na natječaj je 26. rujan 2019.

Pročitaj više »

OBAVIJEST O SAZIVANJU 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

  • KLIKNITE NA TEKST:

LINK ZA pdf – POZIV za 14. sjednicu Općinskog vijeća

KONTROLA PLODNOSTI TLA

Općina Dragalić sklopila je Sporazum o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” na području Brodsko-posavske županije u 2019. godini s Brodsko-posavskom županijom, a koji će provesti Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije.

Pročitaj više »

OBAVIJEST – o javnom uvidu u Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Dragalić

Uvid u Nacrt prijedloga ispravljenog Programa raspolaganja i popratnu dokumentaciju je radnim danom od 20. kolovoza 2019. godine do 04. rujna 2019. godine od 09:00 do 12:00 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2, Dragalić.

Pročitaj više »

OBAVIJEST o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o komunalnom redu

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Općina Dragalić provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom redu.
Pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u izradu prijedloga Odluke o komunalnom redu davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga u razdoblju od 17.kolovoza 2019. do 2. rujna 2019. godine.
Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga koriste isključivo Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o nacrtu Odluke o komunalnom redu i dostave ga slanjem na mail adresu: info.dragalic@gmail.com ili poštom koja mora biti zaprimljena u Općinu zaključno s 02.09.2019.

KLIKNITE na doljnje naslove za otvaranje NACRTA I OBRASCA:

NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

OBRAZAC  sudjelovanja javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta – komunalni red

OBAVIJEST o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o zakupu poslovnog prostora

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Općina Dragalić provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o zakupu poslovnog prostora.
Pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u izradu prijedloga Odluke o zakupu poslovnog prostora davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga u razdoblju od 17. kolovoza 2019. do 02. rujna 2019. godine.
Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga koriste isključivo Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o nacrtu Odluke o zakupu poslovnog prostora i dostave ga slanjem na mail adresu: info.dragalic@gmail.com ili poštom koja mora biti zaprimljena u Općinu zaključno s 02.09.2019.

KLIKNITE na doljnje naslove za otvaranje NACRTA I OBRASCA:

NACRT ODLUKE O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

OBRAZAC  sudjelovanja javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta – zakup poslovnog prostora