U srijedu 05. prosinca 2018. godine, u Društvenom domu Dragalić prigodom blagdana sv. Nikole održana je priredba u kojoj su sudjelovali učenici OŠ Dragalić, pod vodstvom učiteljice Olivere Galetić.

Nakon programa Sv. Nikola je podijelio poklon pak…

Read more

Na temelju članka 7., stavak 4. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Dragalić (“Službeni glasnik” br. 4/18) Općinski načelnik Općine Dragalić dana 3.12.2018. godine donio je Odluku o utvrđivanju konačne bodovne liste kandidata …

Read more

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da od 08. prosinca 2018. godine do 07. siječnja 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Dragalić s obrazloženjem na mail: info.dragalic@gmail.com.Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isklj…

Read more

Jučer je održana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Na samom početku usvojen je zapisnik sa protekle sjednice, kao i dnevni red tekuće sjednice, te se prešlo na prvu točku dnevnog reda, a to je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za p…

Read more

Za četvrtak, 06.12.2018. godine, s početkom u 17:30 sati sazvana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Na Dnevnom redu je predloženo 7 točaka i to:

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta “Završavanje nezavrše…

Read more
...........................................................................................................................................................................

Obilježavanje blagdana sv. Nikole

sv. Nikola

U srijedu 05. prosinca 2018. godine, u Društvenom domu Dragalić prigodom blagdana sv. Nikole održana je priredba u kojoj su sudjelovali učenici OŠ Dragalić, pod vodstvom učiteljice Olivere Galetić.

Nakon programa Sv. Nikola je podijelio poklon paketiće djeci predškolskog uzrasta.

Učenicima 1.-4. razreda osnovne škole paketići su podijeljeni 6. prosinca 2018. godine u Osnovnoj školi.

Konačna lista kandidata za dodjelu studentskih stipendija

Studentske stipendije

Na temelju članka 7., stavak 4. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Dragalić (“Službeni glasnik” br. 4/18) Općinski načelnik Općine Dragalić dana 3.12.2018. godine donio je Odluku o utvrđivanju konačne bodovne liste kandidata za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2018./2019.

Temeljem ove Odluke zaključit će se Ugovor o stipendiranju između Općine Dragalić i studenata kojima je dodijeljena stipendija.

KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA STIPENDIJE

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da od 08. prosinca 2018. godine do 07. siječnja 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Dragalić s obrazloženjem na mail: info.dragalic@gmail.com.
Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na poveznici ispod teksta.

NACRT ODLUKE O NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU

Održana 10. sjednica općinskog vijeća

10. sjednica OV

Jučer je održana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Na samom početku usvojen je zapisnik sa protekle sjednice, kao i dnevni red tekuće sjednice, te se prešlo na prvu točku dnevnog reda, a to je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta “Završavanje nezavršenog dijela zgrade vatrogasnog doma u Dragaliću”. Naime kako je rekao načelnik Lag zapadna Slavonija objavio je natječaj – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Svrha prijave na ovaj natječaj je dakle ishođenje bespovratne financijske potpore za završenje Vatrogasnog doma. Pročitaj više »

Sazvana 10. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija

Za četvrtak, 06.12.2018. godine, s početkom u 17:30 sati sazvana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Na Dnevnom redu je predloženo 7 točaka i to:

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta “Završavanje nezavršenog dijela zgrade vatrogasnog doma u Dragaliću”
 2. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
 3. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o donaciji Općoj bolnici Nova Gradiška
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini naknade troškova članovima Općinskog vijeća i drugih radnih tijela
 6. Razmatranje zamolbi za financijsku pomoć
 7. Pitanja i prijedlozi

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija

Studentske stipendije

Temeljem članka 7. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Dragalić („Službeni glasnik“ br. 4/18) Povjerenstvo za dodjelu stipendija, donosi PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

 1. Eva Ribarić
 2. Zvonimir Mutnjaković
 3. Tamara Marjanović
 4. Lea Brađašević
 5. Tihor Nezić

Cijeli tekst Prijedloga možete preuzeti OVDJE.

Savjet mladih – javni poziv

Savjet mladih

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Dragalić (“Službeni glasnik”  broj 4/08) i Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika KLASA: 023-01/18-01/15, URBROJ: 2178/27-18-2 od 29.10.2018. godine, Općinsko vijeće Općine Dragalić, objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Dragalić.

Savjet mladih Općine Dragalić savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Dragalić koje se osniva sa ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih. Pročitaj više »

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Studentske stipendije

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Dragalić („Službeni glasnik“ br. 4/18), Općinski načelnik Općine Dragalić raspisuje Natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Dragalić za akademsku godinu 2018./2019.  U akademskoj 2018./2019. godini Općina Dragalić dodjelit će pet (5) studentskih stipendija.  Iznos stipendije je 500,00 kn mjesečno. Natječaj traje do 20. studenog 2018. godine.

Cjelokupni tekst Natječaja kao i obrasce za prijavu možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Održana 9. sjednica Općinskog vijeća

9. sjednica OV

Jučer je održana 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Na samom početku usvojen je zapisnik sa 8. sjednice, ali i dnevni red tekuće sjednice. Načelnik Zvonimir Karlik obrazložio je pod prvom točkom dnevnog reda polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dragalić za 2018. g. Sukladno donešenom proračunu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja, ukupni prihodi i primici iznosili su 2.083.415,00 što iznosi 41% ukupnog godišnjeg plana, rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 943.006,00 što je 13 % od ukupnog godišnjeg plana, u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja ostvaren je višak prihoda u iznosu od 1.140.409.00 kn. Sukladno usvojenom izvršenju proračuna za 2017.g. evidentiran je višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 2.152.663,23 kn tako da ukupno stanje računa sa 30.06.2018.g iznosi 3.293.072,23 kn. Pročitaj više »

Sazvana 9. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija

Za ponedjeljak 29. listopada 2018. godine, s početkom u 19:00 sati, sazvana je 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Za Dnevni red se predlaže 7 točaka, i to:

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dragalić za 2018. godinu
 2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini 2018./2019.
 3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju udžbenika učenicima 5.-8. razreda osnovne škole u šk. god. 2018./2019.
 4. Prijedlog Odluke o javnom pozivu za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Dragalić
 5. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Dragalić
 6. Razmatranje zamolbe za financijsku pomoć
 7. Pitanja i prijedlozi