...........................................................................................................................................................................

ČESTITKA

Svim žiteljima Općine Dragalić, a posebno hrvatskim braniteljima čestitamo

05. kolovoza

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Jedinstveni upravni odjel Općine Dragalić do ukidanja mjera sprječavanja širenja virusa COVID-19 radi sa strankama PO POSEBNOM REŽIMU.

U slučaju potrebe za uslugama Jedinstvenog upravnog odjela nazovite na broj

035/376-236 u vremenu od 8–12 sati

te dogovorite odgovarajući termin.

U slučaju potrebe za dolaskom u prostorije Općine dužni ste NOSITI ZAŠTITNU MASKU.

KONTROLA PLODNOSTI TLA

Općina Dragalić sklopila je Sporazum o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” na području Brodsko-posavske županije u 2020. godini s Brodsko-posavskom županijom, a koji će provesti Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije.

Sredstva potrebna za provođenje Projekta osigurati će se u slijedećim udjelima:

-Brodsko-posavska županija – 50% ili 195,00 kn po uzorku
-Općina Dragalić – 30% ili 117,00 kn po uzorku
-krajnji korisnik usluge – 20% ili 78,00 kn po uzorku.

Analiza tla uključuje uzimanje uzoraka ne terenu, dostavu u laboratorij, laboratorijska analiza uzoraka, interpretacija rezultata i preporuke za gnojidbu ili poboljšanje stanja tla.

Pozivamo zainteresirane poljoprivrednike s područja Općine Dragalić  (fizičke i pravne osobe) koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Dragalić i prijave sudjelovanje u Projektu „Kontrole plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” na područja Brodsko-posavske županije u 2020. godini popunjavanjem obrasca.

Popunjeni Obrazac prijave potrebno je dostaviti najkasnije do 30. rujna 2020. godine, a isti se može dobiti u Općini Dragalić ili preuzeti sa linka koji se nalazi ispod teksta ⬇

Obavijest

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna (3. Izmjene i dopune) Prostornog plana uređenja općine Dragalić.

Općinsko vijeće Općine Dragalić na svojoj 17. sjednici, održanoj 30. lipnja 2020. godine, donijelo je

Odluku o izradi Izmjena i dopuna (3. Izmjene i dopune) Prostornog plana uređenja općine Dragalić

(„Službeni glasnik“ br. 5/2020).

Obavijest o sazivanju 17. sjednice Općinskog vijeća

Poziv na dostavu ponuda

Na temelju članka 4., stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 406-01/17-01/02, URBROJ: 2178/27-17-2 od 03.08.2017.god., Općina Dragalić objavljuje Poziv na dostavu ponuda za nastavak izgradnje vodoopskrbne mreže naselja Poljane – faza 6. Detaljan opis radova s količinama svake stavke iskazan je u troškovniku koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponuda. Cijeli tekst Poziva za nadmetanje, te Troškovnik možete preuzeti na slijedećim poveznicama:

Na temelju članka 4., stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 406-01/17-01/02, URBROJ: 2178/27-17-2 od 03.08.2017.god., Općina Dragalić objavljuje Poziv na dostavu ponuda za Nastavak izgradnje dionice distributivne vodovodne mreže naselja Poljane. Detaljan opis radova s količinama svake stavke iskazan je u troškovniku koji je sastavni dio Poziva na dostavu ponuda. Cijeli tekst Poziva za nadmetanje, te Troškovnik možete preuzeti na slijedećim poveznicama:

Popis poljoprivrede 2020

Postani popisivač! Obavijest za zainteresirane: Prijava za obavljanje poslova popisivače zaprimati će se u razdoblju od 08.-15. lipnja 2020. godine putem web stranice http://www.popispoljoprivrede.hr Popis poljoprivrede provodi se od 14.rujna do 14.listopada 2020.godine.

Pročitaj više »

Obavijest – javni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv za program Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina za 2020. godinu.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koja su registrirana najmanje jednu godinu te imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini, osim onih kojima je pretežita djelatnost iz Područja A – poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo. Pročitaj više »

Obavijest – natječaj Ministarstva poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za financiranje projekata u 2020. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Prijavu na natječaj može podnijeti SOPG/OPG upisan u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO). Pročitaj više »

Uputa korisnicima bolničkih usluga