...........................................................................................................................................................................

Strateški razvojni program Općine Dragalić

naljepnica

Konačni rezultati izbora 2017.

Na temelju članka 101. i 102. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić objavljuje konačne službene rezultate izbora za članove općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika nacionalne manjine.

KONAČNI REZULTATI – OPĆINSKO VIJEĆE

KONAČNI REZULTATI – OPĆINSKI NAČELNIK

KONAČNI REZULTATI – ZAMJENIK NAČELNIKA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE

Neslužbeni rezultati izbora 2017.

Na temelju članka 101. i 102. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić objavljuje rezultate izbora za članove općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika nacionalne manjine.

REZULTATI – OPĆINSKO VIJEĆE

REZULTATI – OPĆINSKI NAČELNIK

REZULTATI – ZAMJ. NAČELNIKA IZ REDA NACIONALNE MANJINE

Lokalni izbori 2017.

Na temelju članka 22., stavak 1. i 2., te članka 53. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić utvrdilo je, prihvatilo i objavilo pravovaljanu kandidacijsku listu za izbor članova općinskog vijeća, pravovaljanu kandidaturu za izbor općinskog načelnika, te pravovaljanu kandidaturu za izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.

KANDIDACIJSKE LISTE – NAČELNICI
KANDIDACIJSKE LISTE – ZAMJ. NAČELNIKA IZ REDA NACIONAL. MANJINE
KANDIDACIJSKE LISTE – OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 69. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić objavilo je Oglas o biračkim mjestima na području općine Dragalić za provedbu lokalnih izbora.

BIRAČKA MJESTA

Obavijest – lokalni izbori 2017.

Odluke Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2017. godine. o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zatim za općinske načelnike, gradonačelnike i župane, te zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, stupile su na snagu dana 20. travnja 2017. godine.

Rokovi za zaprimanje prijedloga kandidacijskih lista i ovjeru očitovanja, teku od 21. travnja 2017. godine.

Stoga će dežurstvo za zaprimanje prijedloga kandidacijskih lista i ovjeru očitovanja, biti od 21. travnja 2017. godine, u prostorijama Općine Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2 kako slijedi:
21. travnja 2017. g. – od 8,00-16,00 sati,
22., 23. travnja 2017. g.- od 10,00-14,00 sati
24., 25., 26., 27. i 28. travnja 2017. g. -od 8,00-16,00 sati
29., 30. travnja 2017.g. i 1. svibnja 2017. g.- od 10,00-14,00 sati
2. svibnja 2017.g. -od 8,00-16,00 sati
3. svibnja 2017.g. -od 8,00-20,00 sati
4. svibnja 2017.g. -od 8,00-24,00 sati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 376 236, mob 098 911 8456 (Mirjana Šebalj Meglajec), mob. 091 317 2051 (Miladinka Stojić).

Javni poziv za prijavu kandidatkinja za program javnog rada “Skrb o starijim i nemoćnim osobama”

Općina Dragalić u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u 2017. godini provodi program javnog rada „Skrb o starijim i nemoćnim osobama“.

Program obuhvaća poslove pružanja pomoći osobama starijim od 65 godina koje žive same ili u staračkom domaćinstvu i to: dostavu namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika, održavanje čistoće stambenog prostora,  pomoć pri oblačenju i svlačenju, brigu o higijeni i osobnom izgledu, pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.) pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje, pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.

JAVNI POZIV

PRIJAVNICA

Javni poziv za prijavu kandidata za zapošljavanje u programu javnog rada “Revitalizacija javnih površina”

Općina Dragalić u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u 2017. godini provodi program javnog rada „Revitalizacija javnih površina“.

Program obuhvaća poslove čišćenja javnih površina obraslih dugogodišnjim raslinjem, krčenja zemljišta uz nerazvrstane ceste i poljske putove, čišćenje nepropisno odbačenog otpada na javnim površinama i uz vodotoke, uređenje neizgrađenih građevinskih čestica u vlasništvu općine, uređenje i izgradnja dječjih igrališta.

JAVNI POZIV

PRIJAVNICA

Odobrena bespovratna financijska potpora MRRFEU

Općina Dragalić u veljači ove godine aplicirala je na javni natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – Program održivog razvoja lokalne zajednice, koji ima za cilj podržati gospodarsku i socijalnu revitalizaciju slabije razvijenih područja. Na navedeni natječaj Općina Dragalić prijavila je projekt izgradnje druge faze spojnog voda i distributivne vodovodne mreže naselja Poljane. Ukupna investicijska vrijednost ove faze projekta iznosi 510.000,00 Kn, a sukladno listi odabranih projekata za sufinanciranje u 2017. godini, Općini je odobrena bespovratna financijska potpora nadležnog Ministarstva u iznosu od 150.000,00 Kn. Pročitaj više »

Sazvana 20. sjednica Općinskog vijeća

Za srijedu 29. ožujka 2017. godine s početkom u 20:00 sati sazvana je 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dragalić za 2016. godinu
 2. Izvješće o izvršenju Programa za 2016. godinu:
  a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
  b) održavanja komunalne infrastrukture
  c) razvoja civilnog društva
  d) potreba u predškolskom, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju
  e) potreba u području socijalne skrbi
  f) dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi
  g) organiziranja i provođenje zaštite i spašavanja
  h) potreba u sportu
  i) utroška sredstava šumskog doprinosa
  j) utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
  k) utroška sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa
 3. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dragalić za 2016. godinu
 4. Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Dragalić
 5. Prijedlog Odluke o pravu na potporu za novorođeno dijete
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Općine Dragalić
 7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta gradnja zgrade javno društvene namjene-dječji vrtić
 9. Prijedlog Sporazuma o podjeli imovine, prava i obveza između Općine Gornji Bogićevci i Općine Dragalić
 10. Pitanja i prijedlozi

ISPLATA BESPOVRATNE FINANCIJSKE POTPORE EU ZA STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE DRAGALIĆ 2015. – 2020.

Općina Dragalić tijekom 2015. godine aplicirala je na javni natječaj za provedbu operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave« u okviru kojega je prijavljena izrada Strateškog razvojnog programa općine za razdoblje 2015. – 2020. godine. Izrada navedenog dokumenta od iznimnog je značaja za cjelokupno područje općine Dragalić s obzirom da predstavlja osnovni preduvjet za prijavu infrastrukturnih, društvenih i gospodarskih projekata na natječaje koji se provode u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine, ali i ostalih EU fondova i programa. Pročitaj više »

Održana radionica “Smijeh kao lijek”

U Društvenom domu u Dragaliću je u organizaciji HSS-ove udruge žena „Hrvatsko srce“ održana radionica “Smijeh kao lijek” koju su na neobičan ali vrlo uspješan način odradile dvije majstorice smijeha: dr Vesna Oršulić i njena kćerka Martina . U životu težimo ka sreći i svemu onome što zadovoljava naše potrebe i čini nas zadovoljnima. Kad uspijemo sve stvari tako posložiti, svejedno osjećamo kako nismo potpuni te da nam nešto nedostaje.  U današnje digitalno,burno   i prebrzo doba jednostavno smo se zaboravili  smijati. Jeste li primjetili promjenu kad čujete dobar vic ili kada se od srca nasmijete. Smijehom ste učinili dobro svome tijelu i duhu ali i okolini.  Kada smo nasmijani dahom transformiramo negativne emocije, a naš način disanja se mijenja, povećava se naše samopouzdanje, lakše savladavamo izazove i općenito poboljšavamo zdravstveno stanje. Smijeh je dugotrajna dobrobit i kvaliteta života.

Poruka ove radionice je: dolazite na posao i kući odlazite radosni, smireni i opušteni, a zato vam treba jednostavan alat-smijeh. Poklonite ga svakoga dana sebi i drugima naglasile su ove dvije majstorice smijeha.