Obavijest – javna rasprava

Ilustracija

Ilustracija

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je Odluku KLASA: UP/I-351-03/14-02/146, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-11, od 21. travnja 2015. godine o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš magistralnog plinovoda Kozarac-Slobodnica, DN 800/75 bar u Sisačko-moslavačkoj županiji i Brodsko-posavskoj županiji, nositelja zahvata: Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb, izrađivača: OIKON d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb.

Cijeli tekst Obavijesti možete pogledati OVDJE.

Radni sastanak s predstavnicima HCR-a

Predstavnici HCR-a

Predstavnici HCR-a

U Dragaliću je 19.5.2015. godine održan radni sastanak predstavnika HCR-a s načelnicima općina Gornji Bogićevci, Okučani, Stara Gradiška i Dragalić na temu stanja MSP-a i planiranih aktivnosti u narednom periodu. Ocjenu stanja na terenu dali su predstojnik HCR-a Podružnice Istok Dubravko Krušarovski, Marinko Tomašić – pirotehničar izvidnik, te Siniša Jambrović – projektant.

Na području općine Dragalić u MSP-u se nalazi još oko 240.000 m2 pretežno šumskih površina koje su prema planu i projektima HCR-a predviđene za razminiranje do kraja 2015. godine, čime bi područje općine Dragalić bilo u potpunosti isključeno iz MSP-a.

Javni radovi 2015 – Program skrbi o starijima i nemoćnima u kućanstvu

Skrb o starima i nemoćnima 2015

Skrb o starima i nemoćnima 2015

Općina Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2, Dragalić, OIB: 19465604393, u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje objavljuje NATJEČAJ za Program javnog rada – Radom za zajednicu i sebe-Skrb o starijima i nemoćnima u kućanstvu za 13 (trinaest) osoba.
Na natječaj se mogu prijaviti:

1. Dugotrajno nezaposlene osobe:
– nezaposlene osobe bez završene srednje škole- prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci
– nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem- prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca
– nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju- prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseca

2. Osobe starije od 50 godina
– prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca

3. Osobe s invaliditetom- prijavljene u evidenciju nezaposlenih

4. Posebne skupine- prijavljene u evidenciju nezaposlenih:
– žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi.

Natječaj je otvoren od 18. svibnja do 26. svibnja. 2015. godine.

Prijave se obavljaju uz osobnu iskaznicu u Općini Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2, gdje se može preuzeti i Prijavni obrazac svaki radni dan u vremenu od 07:00 do 15:00 sati.

Prijavni obrazac možete preuzeti i OVDJE.

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina 2015.

Izbori za članove i vijeća nacionalnih manjina 2015.

Izbori za članove i vijeća nacionalnih manjina 2015.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić donijelo je Rješenje o utvrđivanju i objavi pravovaljanih lista kandidata za izbor članica/članova vijeća srpske nacionalne manjine, te Izbornu listu koje možete pogledati na slijedećim poveznicama:

Rješenje

Izborna lista

 

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina 2015.

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2015.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 47/15).
U Brodsko-posavskoj županiji- na razini županije:
– za romsku nacionalnu manjinu – 25 članova
– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

U Općini Dragalić za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova.

Izbori će se održati u nedjelju, 31. svibnja 2015. godine.

Priopćenja i ostalo možete pogledati na sljedećim poveznicama:

Priopćenje biračima i kandidatima na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Priopćenje o izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2015.

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Energetska obnova obiteljskih kuća

Energetska obnova obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je 30. travnja 2015. godine Javni poziv fizičkim osobama (građankama/građanima) za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. Javni poziv kao, upute za prijavu, te popis ovlaštenih certifikatora za Brodsko-posavsku županiju možete pronaći klikom na sljedeću poveznicu: http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=enobnovakuca

Osposobljavanje Tima civilne zaštite

...

U subotu 28. ožujka 2015. godine održano je osposobljavanje Tima civilne zaštite opće namjene, povjerenika civilne zaštite i vatrogasne postrojbe za zaštitu od poplave i prve pomoći. Osposobljavanje je provedeno u organizaciji PUZS Slavonski Brod, a predavači su bili Željko Valešić iz PUZS Slavonski Brod, Mario Žeruk iz Hrvatskih voda, te dr. Dragoljub Kocić. Pripadnici postrojbi upoznati su sa sustavom zaštitu od poplava izgradnjom zečjih nasipa, te s postupcima vezanim za pružanje neodgodive prve pomoći.

Policija upozorava

Ilustracija

Ilustracija

Za osobu koja izazove požar propisana je novčana kazna u iznosu od 15.000-150.000 kn ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana a za nehatno izazvan požar novčana kazna u iznosu od 2.000-15.000 kn

Budući da slijedi vremenski period tzv. proljetne požarne sezone zbog viših dnevnih temperatura zraka koje za posljedicu imaju isušivanje tla i biljnog pokrova povećava se mogućnost lakog nastanka požara otvorenog prostora koji mogu imati za posljedicu veću materijalnu štetu na opožarenim poljoprivrednim i šumskim površinama, te oštećenje nadzemnih instalacija niskonaponskih i visokonaponskih električnih vodova i moguće ljudske žrtve.

Radionica ukrašavanja pisanica

Uskršnje pisanice

Uskršnje pisanice

Udruga Trobojnica-tkanica iz Dragalića organizira radionicu ukrašavanja uskršnjih jaja – pisanica voskom i bojama.
Radionica će se održati u srijedu, 25. ožujka 2015. godine s početkom u 16,30 sati, u velikoj sali Vatrogasnog doma u Dragaliću.
Zainteresirani trebaju ponijeti “ispuhana” jaja, te štapić s pričvršćenom iglom (ušice prema dolje).
Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče ovoj radionici.

Održana 10. sjednica općinskog vijeća

Sjednica Općinskog vijeća

Sjednica Općinskog vijeća

U srijedu, 18. ožujka 2015. godine s početkom u 18 sati, održana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Na sjednici je donešena Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Dragalić za razdoblje 2015. do 2019. godine, te Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Dragalić za isto razdoblje. Donešene su i: Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika za redovite učenike srednjih škola i Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika. Također je donešena Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Dragalić u 2014., te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2015. godinu. Usvojena su Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014.,  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. i Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Dragalić za 2014. godinu. Sjednica je završila u 19:35 sati.