...........................................................................................................................................................................

Strateški razvojni program Općine Dragalić

naljepnica

Financijsko izvješće o troškovima lokalnih izbora

Na temelju članka 126.stavak 7. Zakona o lokalnim izborima («NN» broj 144/12 i 121/16 ), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić utvrđuje i objavljuje FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O TROŠKOVIMA LOKALNIH IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA IZ REDA SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE DRAGALIĆ ODRŽANIH 21.05.2017.

Financijsko izvješće o troškovima lokalnih izbora 2017.

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

Pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost  da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).

Cijeli tekst obavijesti dostupan je na sljedećoj poveznici:

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/

Sazvana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća

Za utorak, 13. lipnja 2017. godine, s početkom u 17:00 sati, sazvana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

  1.  Izbor Mandatnog povjerenstva
  2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća Općine Dragalić
    – utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
    – svečana prisega članova Općinskog vijeća
  3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
  4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dragalić

Konačni rezultati izbora 2017.

Na temelju članka 101. i 102. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić objavljuje konačne službene rezultate izbora za članove općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika nacionalne manjine.

KONAČNI REZULTATI – OPĆINSKO VIJEĆE

KONAČNI REZULTATI – OPĆINSKI NAČELNIK

KONAČNI REZULTATI – ZAMJENIK NAČELNIKA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE

Neslužbeni rezultati izbora 2017.

Na temelju članka 101. i 102. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić objavljuje rezultate izbora za članove općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika nacionalne manjine.

REZULTATI – OPĆINSKO VIJEĆE

REZULTATI – OPĆINSKI NAČELNIK

REZULTATI – ZAMJ. NAČELNIKA IZ REDA NACIONALNE MANJINE

Lokalni izbori 2017.

Na temelju članka 22., stavak 1. i 2., te članka 53. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić utvrdilo je, prihvatilo i objavilo pravovaljanu kandidacijsku listu za izbor članova općinskog vijeća, pravovaljanu kandidaturu za izbor općinskog načelnika, te pravovaljanu kandidaturu za izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.

KANDIDACIJSKE LISTE – NAČELNICI
KANDIDACIJSKE LISTE – ZAMJ. NAČELNIKA IZ REDA NACIONAL. MANJINE
KANDIDACIJSKE LISTE – OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 69. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić objavilo je Oglas o biračkim mjestima na području općine Dragalić za provedbu lokalnih izbora.

BIRAČKA MJESTA

Obavijest – lokalni izbori 2017.

Odluke Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2017. godine. o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zatim za općinske načelnike, gradonačelnike i župane, te zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, stupile su na snagu dana 20. travnja 2017. godine.

Rokovi za zaprimanje prijedloga kandidacijskih lista i ovjeru očitovanja, teku od 21. travnja 2017. godine.

Stoga će dežurstvo za zaprimanje prijedloga kandidacijskih lista i ovjeru očitovanja, biti od 21. travnja 2017. godine, u prostorijama Općine Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2 kako slijedi:
21. travnja 2017. g. – od 8,00-16,00 sati,
22., 23. travnja 2017. g.- od 10,00-14,00 sati
24., 25., 26., 27. i 28. travnja 2017. g. -od 8,00-16,00 sati
29., 30. travnja 2017.g. i 1. svibnja 2017. g.- od 10,00-14,00 sati
2. svibnja 2017.g. -od 8,00-16,00 sati
3. svibnja 2017.g. -od 8,00-20,00 sati
4. svibnja 2017.g. -od 8,00-24,00 sati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 376 236, mob 098 911 8456 (Mirjana Šebalj Meglajec), mob. 091 317 2051 (Miladinka Stojić).

Javni poziv za prijavu kandidatkinja za program javnog rada “Skrb o starijim i nemoćnim osobama”

Općina Dragalić u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u 2017. godini provodi program javnog rada „Skrb o starijim i nemoćnim osobama“.

Program obuhvaća poslove pružanja pomoći osobama starijim od 65 godina koje žive same ili u staračkom domaćinstvu i to: dostavu namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika, održavanje čistoće stambenog prostora,  pomoć pri oblačenju i svlačenju, brigu o higijeni i osobnom izgledu, pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.) pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje, pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.

JAVNI POZIV

PRIJAVNICA

Javni poziv za prijavu kandidata za zapošljavanje u programu javnog rada “Revitalizacija javnih površina”

Općina Dragalić u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u 2017. godini provodi program javnog rada „Revitalizacija javnih površina“.

Program obuhvaća poslove čišćenja javnih površina obraslih dugogodišnjim raslinjem, krčenja zemljišta uz nerazvrstane ceste i poljske putove, čišćenje nepropisno odbačenog otpada na javnim površinama i uz vodotoke, uređenje neizgrađenih građevinskih čestica u vlasništvu općine, uređenje i izgradnja dječjih igrališta.

JAVNI POZIV

PRIJAVNICA

Odobrena bespovratna financijska potpora MRRFEU

Općina Dragalić u veljači ove godine aplicirala je na javni natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – Program održivog razvoja lokalne zajednice, koji ima za cilj podržati gospodarsku i socijalnu revitalizaciju slabije razvijenih područja. Na navedeni natječaj Općina Dragalić prijavila je projekt izgradnje druge faze spojnog voda i distributivne vodovodne mreže naselja Poljane. Ukupna investicijska vrijednost ove faze projekta iznosi 510.000,00 Kn, a sukladno listi odabranih projekata za sufinanciranje u 2017. godini, Općini je odobrena bespovratna financijska potpora nadležnog Ministarstva u iznosu od 150.000,00 Kn. Pročitaj više »