Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Dragalić („Službeni glasnik“ br. 4/18), Općinski načelnik Općine Dragalić raspisuje Natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Dragalić za akademsku godinu 2018./2…

Read more

Jučer je održana 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Na samom početku usvojen je zapisnik sa 8. sjednice, ali i dnevni red tekuće sjednice. Načelnik Zvonimir Karlik obrazložio je pod prvom točkom dnevnog reda polugodišnji izvještaj o iz…

Read more

Za ponedjeljak 29. listopada 2018. godine, s početkom u 19:00 sati, sazvana je 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Za Dnevni red se predlaže 7 točaka, i to:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dragalić za 2018. godi…

Read more

Predsjedništvo HSS-ove organizacije branitelja „Hrvatski sokol“ održalo je 1.listopada u Dragaliću radnu sjednicu na kojoj su se pripremali za skupštinu ove asocijacije branitelja koja će biti održana 6. listopada u Zagrebu. Prema riječima glavno…

Read more

Općina Dragalić sklopila je Sporazum o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” na području Brodsko-posavske županije u 2018. godini s Brodsko-posavskom županijom , a koji će provesti Regionalni centar za biote…

Read more
...........................................................................................................................................................................

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Studentske stipendije

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Dragalić („Službeni glasnik“ br. 4/18), Općinski načelnik Općine Dragalić raspisuje Natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Dragalić za akademsku godinu 2018./2019.  U akademskoj 2018./2019. godini Općina Dragalić dodjelit će pet (5) studentskih stipendija.  Iznos stipendije je 500,00 kn mjesečno. Natječaj traje do 20. studenog 2018. godine.

Cjelokupni tekst Natječaja kao i obrasce za prijavu možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Održana 9. sjednica Općinskog vijeća

9. sjednica OV

Jučer je održana 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Na samom početku usvojen je zapisnik sa 8. sjednice, ali i dnevni red tekuće sjednice. Načelnik Zvonimir Karlik obrazložio je pod prvom točkom dnevnog reda polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dragalić za 2018. g. Sukladno donešenom proračunu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja, ukupni prihodi i primici iznosili su 2.083.415,00 što iznosi 41% ukupnog godišnjeg plana, rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 943.006,00 što je 13 % od ukupnog godišnjeg plana, u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja ostvaren je višak prihoda u iznosu od 1.140.409.00 kn. Sukladno usvojenom izvršenju proračuna za 2017.g. evidentiran je višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 2.152.663,23 kn tako da ukupno stanje računa sa 30.06.2018.g iznosi 3.293.072,23 kn. Pročitaj više »

Sazvana 9. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija

Za ponedjeljak 29. listopada 2018. godine, s početkom u 19:00 sati, sazvana je 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Za Dnevni red se predlaže 7 točaka, i to:

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dragalić za 2018. godinu
 2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini 2018./2019.
 3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju udžbenika učenicima 5.-8. razreda osnovne škole u šk. god. 2018./2019.
 4. Prijedlog Odluke o javnom pozivu za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Dragalić
 5. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Dragalić
 6. Razmatranje zamolbe za financijsku pomoć
 7. Pitanja i prijedlozi

Predsjedništvo OB HSS-a “Hrvatski sokol” u Dragaliću

OBHSS-a “Hrvatski sokol”

Predsjedništvo HSS-ove organizacije branitelja „Hrvatski sokol“ održalo je 1.listopada u Dragaliću radnu sjednicu na kojoj su se pripremali za skupštinu ove asocijacije branitelja koja će biti održana 6. listopada u Zagrebu. Prema riječima glavnog tajnika HSS-a Ilije Ćorića dogovoreni su kandidati za sva središnja tijela ove organizacije koja danas broji oko 450 aktivnih i gotovo 500 pridruženih članova. S obzirom da se dosadašnji predsjednik Stjepan Živković zbog brojnih obaveza koje ima i kao načelnik općine Magadenovac zahvalio na obnašanju dužnosti predsjednika OB HSS-a te rekao kako će i dalje biti na dispoziciji svim članovima i predsjedništvu, na sjednici je za novog predsjednika predložen Hrvoje Frankić i očekuje se da će ga skupština 6. listopada i potvrditi. Članovi predsjedništva su položili vijenac i zapalili svijeće kod spomen obilježja u Dragaliću te odali počast svim poginulim braniteljima u Domovinskom ratu. Pročitaj više »

Obavijest o provedbi kontrole plodnosti tla

Kontrola plodnosti tla

Općina Dragalić sklopila je Sporazum o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” na području Brodsko-posavske županije u 2018. godini s Brodsko-posavskom županijom , a koji će provesti Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije.

Sredstva potrebna za provođenje Projekta osigurati će se u slijedećim udjelima:

-Brodsko-posavska županija – 50% ili 195,00 kn po uzorku
-Općina Dragalić – 30% ili 117,00 kn po uzorku
-krajnji korisnik usluge – 20% ili 78,00 kn po uzorku. Pročitaj više »

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i Odluke Općinskog načelnika Općine Dragalić o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić, Klasa: 320-02/18-01/01, Urbroj: 2178/27-18-3 od 03.08.2018. godine, Općinski načelnik objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić. Poljoprivredno zemljište  daje se u zakup za jesensku sjetvu 2018., odnosno proljetnu sjetvu 2019. godine, a zakup prestaje po skidanju zasijanih usjeva za to vegetacijsko razdoblje, a najkasnije do 15.11.2019. godine. Cijeli tekst natječaja možete pogledati na sljedećoj poveznici:

JAVNI NATJEČAJ

Održana 8. sjednica Općinskog vijeća

8. sjednica OV

Jučer je u prostorijama Općinske vijećnice održana 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Sjednici je nazočilo svih 11 vijećnika. Na samom početku jednoglasno su usvojeni zapisnici sa 6. i 7. sjednice kao i dnevni red tekuće sjednice. Pod prvom točkom dnevnog reda našao se prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Gradnja zgrade javno društvene namjene-dječji vrtić“. Kako je obrazložio načelnik Zvonimir Karlik, ovu odluku je potrebno donijeti zbog planiranja prijave na natječaj projekta, u naselju Dragalić, u svrhu ishođenja bespovratne financijske potpore za realizaciju projekta te se njome daje suglasnost investitoru – Općini Dragalić za provedbu projekta. Na pitanje vijećnice Vesne Peterlik, gdje će biti točna lokacija dječjeg vrtića, načelnik je odgovorio da će to biti na području dječjeg igrališta, na Općinskoj čestici, od telefonske centrale prema istoku. Pročitaj više »

Čestitka

Svim žiteljima Općine Dragalić, a posebno hrvatskim braniteljima čestitamo 05. kolovoza

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Sazvana 8. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija

Za petak 03. kolovoza 2018. godine s početkom u 20:00 sati sazvana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Na Dnevnom redu je 5 točaka i to:

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta “Gradnja zgrade javno društvene namjene-dječji vrtić”
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dragalić
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi
 4. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Dragalić
 5. Pitanja i prijedlozi

Poziv za dostavu ponuda

Vodovod Poljane

Na temelju članka 4., stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 406-01/17-01/02, URBROJ: 2178/27-17-2 od 03.08.2017. god., Općina Dragalić objavljuje Poziv za dostavu ponuda za izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Poljane-faza III. Detaljan opis radova s količinama svake pojedine stavke iskazan je u Troškovniku koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponuda. Cijeli tekst Poziva, te Troškovnik možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik