Arhiva za srpanj, 2018

Sazvana 8. sjednica Općinskog vijeća

Za petak 03. kolovoza 2018. godine s početkom u 20:00 sati sazvana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Na Dnevnom redu je 5 točaka i to: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta “Gradnja zgrade javno društvene namjene-dječji vrtić” Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dragalić Prijedlog Odluke o […]

Poziv za dostavu ponuda

Na temelju članka 4., stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 406-01/17-01/02, URBROJ: 2178/27-17-2 od 03.08.2017. god., Općina Dragalić objavljuje Poziv za dostavu ponuda za izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Poljane-faza II i faza IV. Detaljan opis radova s količinama svake pojedine stavke iskazan je u Troškovnicima koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponuda. Cijeli […]