Arhiva za travanj, 2019

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Na temelju članka 51. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine” 25/19) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić na sjednici održanoj 16.04.2019. godine donijelo je Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području općine Dragalić. Na području općine Dragalić određuju se četiri biračka mjesta i to: Mašić, Medari, Donji Bogićevci i Poljane. RJEŠENJE O […]

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata udruga

Na temelju članka 11., stavka 1. Pravilnika o financiranju udruga iz Proračuna Općine Dragalić (Službeni glasnik 1/16) i članka 49. Statuta Općine Dragalić (Službeni glasnik 3/18) Općinski načelnik Općine Dragalić donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga iz Proračuna Općine Dragalić u 2019. godini. Općina Dragalić će […]

Liste kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine

Na temelju članka 18., stavka 1. i 2., članka 20., stavka 1., 2. i 4., te članka 41., točke 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 25/19) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje pravovaljane liste kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Dragalić. […]

Izbori za Vijeća nacionalnih manjina

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine donijela je: 1. Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i2. Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Za dan održavanja izbora određena je nedjelja 5. svibnja 2019. […]