Arhiva za travanj 4th, 2019

Izbori za Vijeća nacionalnih manjina

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine donijela je: 1. Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i2. Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Za dan održavanja izbora određena je nedjelja 5. svibnja 2019. […]