Arhiva za listopad, 2019

EUROPSKA UNIJA SUFINANCIRA IZGRADNJU NOVOG VRTIĆA

INFORMIRANJE I VIDLJIVOST Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i Odluke Općinskog načelnika Općine Dragalić o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić, Klasa:320-02/19-01/10, Urbroj: 2178/27-19-1 od 10.10.2019. godine, Općinski načelnik […]

Udruga “Trobojnica-tkanica” Dragalić obilježava Svjetski dan seoske žene

Udruga “Trobojnica – tkanica” iz Dragalića obilježava Svjetski dan seoskežene izložbom pod nazivom “Mirisi i okusi jesenskog stola”.Izložba obuhvaća ručne radove rađene raznim tehnikama, domaćeproizvode od voća i povrća i kolače.

OBAVIJEST O SAZIVANJU 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

KLIKNITE NA DOKUMENT: LINK ZA pdf – POZIV za 15. sjednicu Općinskog vijeća