Arhiva za prosinac, 2019

ODLUKA o izmjeni Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, te izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dragalić

KLIKNITE NA DOKUMENT

OBAVIJEST GRAĐANIMA

Tradicionalna 9. manifestacija „Božić nam je došao“ u organizaciji KUD-a “Dragalić” održati će se u nedjelju 29. prosinca 2019. godine u 19,00 sati u Društvenom domu Dragalić. Nastupaju: KUD “Godinjak” – Godinjak, KUD “Radost” – Sela, KUD “Ale Obić” – Bosanska Gradiška i KUD “Dragalić”, Dragalić VESELIMO SE VAŠEM DOLASKU

POZIV na 16. Sjednicu Općinskog vijeća 30. prosinca u ponedjeljak

KLIKNITE NA POZIV ZBOG UVEĆANJA

OBAVIJEST

Općinski načelnik Općine Dragalić Zvonimir Karlik donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dragalić. KLIKNITE NA ODLUKU (PDF DOKUMENT na 4 stranice):

OBAVIJEST – Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2020. godini

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavio je JAVNI POZIV za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2020. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima kao i obrazac prijave. KLIKNITE NA SLIJEDEĆE LINKOVE: LINK za JAVNI POZIV LINK za OBRAZAC

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U skladu sa člankom 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (Tekst značajan za EGP), (SL L 119, 4. 5. 2016.), (dalje u […]