Arhiva za 28 siječnja, 2020

Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za 2020 godinu.

U tijeku je Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za 2019. godinu koje traje od 28. siječnja 2020. do 27. veljače 2020.godineTema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za 2020 godinu.