Arhiva za veljača, 2020

Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu plana upravljanja imovinom Općine Dragalić za 2020. godinu

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s Planom upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za 2020. godinu, te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te prihvaćanje isključivo zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga. Tijekom internetske javne rasprave nije pristiglo nijedno očitovanje odnosno primjedba predstavnika zainteresirane javnosti na objavljeno internetsko savjetovanje.

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić

Općina Dragalić raspisuje javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine.Poljoprivredno zemljište iz točke I. ovog natječaja, daje se u zakup na rok do 5 godina.

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA

Općina Dragalić u suradnji sa Učilištem DMD Naturalis d.o.o. organizira za poljoprivrednike osnovnu i dopunsku izobrazbu održive uporabe pesticida. Osnovna /dopunska izobrazba održati će se u Vatrogasnom domu Dragalić u subotu 07. ožujka 2020. g. s početkom u 16,00 sati. Općina će u cijelosti financirati izobrazbu za jednu osobu iz svakog obiteljskog gospodarstva koji imaju […]

OBAVIJEST malim poljoprivrednim gospodarstvima o natječaju LAG-a Zapadna Slavonija

LAG „Zapadna Slavonija“ objavio je 4. LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Zapadna Slavonija“ za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

OBAVIJEST – o javnom natječaju za financiranje programa/projekata udruga u 2020.g.

Na temelju Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Dragalić („Službeni glasnik“ br. 1/16), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DRAGALIĆ objavljuje Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga iz Proračuna Općine […]