Arhiva za kategoriju ‘Početna’

Obavijest o prijavi građevina u kojima se nalazi azbest

U svrhu prikupljanja podataka o građevinama u kojima se nalazi azbest (krovišta sa salonit  pločama), pozivaju se svi  vlasnici ili korisnici takvih građevina da dostave ispunjeni obrazac u Općinu Dragalić Trg sv. I. Krstitelja 2, osobno, poštom ili putem e-maila: op-dragalic@sb.t-com.hr sukladno članku 30. stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest […]

Održana 2. sjednica Općinskog vijeća

Pod predsjedanjem Marija Brađaševića, predsjednika Općinskog vijeća općine Dragalić, 3. je kolovoza održana druga sjednica kojoj je bilo nazočno 10 od 11 vijećnika. Tijek sjednice pratili su i zamjenici načelnika Igor Šupica i Ranka Milojković. Na početku je jednoglasno usvojen Zapisnik s prve konstituirajuće sjednice Općinskoga vijeća.Vijećnik SDP-a Rade Bosanac imao je prije usvajanja Dnevnoga […]

Odluka o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom

Na temelju članka 64., stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 31., stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 61/14), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Općinski načelnik Općine Dragalić, dana 26.07.2017. godine donosi […]

Financijsko izvješće o troškovima lokalnih izbora

Na temelju članka 126.stavak 7. Zakona o lokalnim izborima («NN» broj 144/12 i 121/16 ), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić utvrđuje i objavljuje FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O TROŠKOVIMA LOKALNIH IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA IZ REDA SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE DRAGALIĆ ODRŽANIH 21.05.2017. Financijsko izvješće o troškovima lokalnih izbora 2017.

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

Pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost  da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje […]

Konstituirano Općinsko vijeće

Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Mario Brađašević (HSS), a za potpredsjednicu Brankica Franješević (HSS). Konstituirajuću sjednicu (održanu 13.lipnja), prema zakonskim odredbama, sazvao je i do utvrđivanja prvog izabranog člana s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova,vodio je Mario Vučinić, predstojnik Ureda državne uprave BPŽ. Na konstituirajuću sjednicu općinskog vijeća općine Dragalić odazvalo se […]

Konačni rezultati izbora 2017.

Na temelju članka 101. i 102. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić objavljuje konačne službene rezultate izbora za članove općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika nacionalne manjine. KONAČNI REZULTATI – OPĆINSKO VIJEĆE KONAČNI REZULTATI – OPĆINSKI NAČELNIK KONAČNI REZULTATI – ZAMJENIK NAČELNIKA […]

Neslužbeni rezultati izbora 2017.

Na temelju članka 101. i 102. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić objavljuje rezultate izbora za članove općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika nacionalne manjine. REZULTATI – OPĆINSKO VIJEĆE REZULTATI – OPĆINSKI NAČELNIK REZULTATI – ZAMJ. NAČELNIKA IZ REDA NACIONALNE MANJINE

Lokalni izbori 2017.

Na temelju članka 22., stavak 1. i 2., te članka 53. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić utvrdilo je, prihvatilo i objavilo pravovaljanu kandidacijsku listu za izbor članova općinskog vijeća, pravovaljanu kandidaturu za izbor općinskog načelnika, te pravovaljanu kandidaturu za izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika […]

Obavijest – lokalni izbori 2017.

Odluke Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2017. godine. o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zatim za općinske načelnike, gradonačelnike i župane, te zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, stupile su na snagu dana 20. travnja 2017. […]