Vijesti

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

U sklopu projekta „Zaželi faza 2 – Programa zapošljavanja žena Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Nova Gradiška“, „Program zapošljavanja žena u općinama Davor, Dragalić i Vrbje“ traži se _ ⤦ RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU 1.Radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama

Read More 

OBAVIJEST O EDUKACIJSKOM PREDAVANJU ZA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDNIKE

U organizaciji Općine Dragalić u srijedu, 28. listopada 2020. godine, u Vatrogasnom domu u Dragaliću s početkom u 18,00 sati održat će se edukativno predavanje o ekološkoj poljoprivredi. Edukaciju će održati magistar poljoprivrede Ivan Miličević iz osječke tvrtke EKO GRUDA koji već 22 godine radi na domaćim i međunarodnim projektima razvoja i održavanja ekološke poljoprivrede.

Read More 

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić

Poljoprivredno zemljište iz točke I. ovog natječaja, kao proizvodno – tehnološka cjelina, daje se u zakup za jesensku sjetvu 2020., odnosno proljetnu sjetvu 2021. godine, a zakup prestaje po skidanju zasijanih usjeva za to vegetacijsko razdoblje, a najkasnije do 15.11.2021. godine. Postupak javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda provest će Povjerenstvo nadležno za razmatranje ponuda. Pravo

Read More 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

U tijeku je Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za 2021. godinu koje traje od 17. listopada 2020. do 16. studenog 2020.godine Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za 2021. godinu. Donošenje Plana upravljanja  utvrđeno je člancima 18. i 19. Zakona o upravljanju i

Read More 

Poziv na dostavu ponuda

Na temelju članka 4., stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 406-01/17-01/02, URBROJ: 2178/27-17-2 od 03.08.2017.god., Općina Dragalić objavljuje Poziv na dostavu ponuda nastavak izgradnje spojnog voda i distributivne vodovodne mreže naselja Donji Bogićevci . Detaljan opis radova s količinama svake stavke iskazan je u troškovniku koji je sastavni dio Poziva na dostavu ponuda. Cijeli

Read More 

Održana izborna skupština Općinskog odbora Crvenog križa

Dana 17. rujna 2020. godine održana je izborna skupština Općinskog odbora Crvenog križa općine Dragalić. Na skupštini su jednoglasno izabrani za predsjednika Zoran Majnarić, za zamjenika predsjednika Tomislav Babaček, a ostali izabrani članovi/članice su: Snježana Ostojić, Tomislav Štiner, Marina Medunić, Ksenija Rešković, Radmila Zeljko, Davorin Ban, Nedeljka Mihić, Ana Kukić, Marica Ćorković, Marijan Piljuzan i

Read More 

Javni poziv za prijavu kandidata za javne radove

Općinski načelnik Općine Dragalić objavio je Javni poziv za prijavu kandidata za javne radove. Po programu  javnog rada „Uredimo svoju zajednicu“ zaposlit će se 3 radnika na rok do tri mjeseca. Osobe koje su prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje mogu se prijaviti  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dragalić popunjavanjem Prijavnice. Prijava kandidata je

Read More