Dokumenti
naljepnica


UPU radnog područja Općine Dragalić

1. korištenje i namjena površina, klikni ovdje…

3b. način  i uvjeti gradnje, klikni ovdje…


PPUO Dragalić

PPUO Dragalić – obrazloženje – uvod – razlozi – plan, klikni ovdje…

PPUO Dragalić – odredbe, klikni ovdje…

GRAĐEVINSKA PODRUČJA

4.A.1.K.O. Donji Bogičevci, pdf, klikni ovdje…
4.A.2.K.O. Donji Bogičevci, pdf, klikni ovdje…
4.A.3.K.O. Donji Bogičevci, pdf, klikni ovdje…

4.B.1.K.O. Dragalić, pdf, klikni ovdje…
4.B.2.K.O. Dragalić, pdf, klikni ovdje…

4.C.1.K.O. Gorice, pdf, klikni ovdje…
4.C.2.K.O. Gorice, pdf, klikni ovdje…

4.D.1.K.O. Mašić, pdf, klikni ovdje…
4.D.2.K.O. Mašić, pdf, klikni ovdje…
4.D.3.K.O. Mašić, pdf, klikni ovdje…

4.E.1.K.O. Medari, pdf, klikni ovdje…
4.E.2.K.O. Medari, pdf, klikni ovdje…

4.F.K.O. Poljane, pdf, klikni ovdje…


PPUO Dragalić – usklađenje 2017.

PPUO Dragalić – usklađenje – tekstualni dio

3.C. Posebne mjere uređenja i zaštite

GRAĐEVINSKA PODRUČJA

4.C. K.O. Gorice

4.E. K.O. Medari

4.F. K.O. Poljane