Izjava o pristupačnosti

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, općina Dragalić nakon provedbe testiranja pristupačnosti, na ovim stranicama objavljuje Izjavu o pristupačnosti svog mrežnog sjedišta i aplikacija vezanih uz usluge i projekte, njihovoj usklađenosti s Direktivom (EU) 2016/2102, te omogućiti pružanje povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unapređenja mrežne pristupačnosti. Ova izjava primjenjuje se na internetsku stranicu www.dragalic.hr

Općenito

Stranica www.dragalic.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. U izradi su izmjene kako bi se pojednostavilo korištenje stranice s ciljem da postane pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život.

Općina Dragalić prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Općina Dragalić kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, općina Dragalić nastoji svoje mrežne stranice www.dragalic.hr učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija www.dragalic.hr usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

Slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis jer je trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog središta to ne podržava.

Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata.

Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koje koriste čitače ekrana.

Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku.

Pojedini akti objavljeni su na službenoj web stranici Općine Dragalić kako bi se vidio legitiman potpis i pečat na dokumentu, također i za ustanove i trgovačka društva kao u vlasništvu i suvlasništvu Općine Dragalić.

Dio slika nema prikladan tekstualni opis (Alt tekst)

Općina Dragalić radi na uklanjanju uočenih nedostataka

Nerazmjerno opterećenje

Za sve neusklađenosti Općina Dragalić se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu čl.8 Zakona

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Dragalić će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri da bi bili u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Unatoč našim naporima da sve stranice i sadržaje na mrežnoj lokaciji www.dragalic.hr učinimo dostupnima, značajan dio sadržaji možda još nismo u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica ne pronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.

U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice www. dragalic.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonijeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

U dogledno vrijeme promjena kontrasta i promjena veličine fonta riješit će se u instalacijom izbornika pomoću alata za pristupačnost za na to odgovarajućem uočljivom uglu mrežnog mjesta.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana  15. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.
            Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samo procjene Općine Dragalić.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice www. dragalic.hr korisnici mogu uputiti:
E-mail:  info.dragalic@gmail.com   Tel.:  +385 35 376 236
Adresa: Dragalić, Trg sv.Ivana Krstitelja 2, 35428 Dragalić

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.