Javna nabava

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem članka 13., stavak 9., točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11, 83/13 i 143/13) obavještavamo da načelnik Općine Dragalić i s njim povezane osobe iz članka 13., stavak 4. Zakona, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%.


REGISTAR UGOVORA:

Registar ugovora za 2018. godinu.

Registar ugovora za 2019. godinu.


Pravilnik o jednostavnoj nabavi


 pdf-icon

Registar bagatelne nabave za 2015. godinu

Registar bagatelne nabave za 2016. godinu

Registar jednostavne nabave za 2017. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2011. godinu

 pdf-icon

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2012. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2014. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2015. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2016. godinu


 pdf-icon

Plan javne nabave za 2012. godinu

 pdf-icon

Plan javne nabave za 2013. godinu

Plan javne nabave za 2014. godinu

Izmjene Plana javne nabave za 2014. godinu

II Izmjene Plana javne nabave za 2014. godinu

Plan javne nabave za 2015. godinu

Izmjene Plana javne nabave za 2015. godinu

Plan javne nabave za 2016. godinu

Izmjene Plana javne nabave za 2016. godinu

Plan javne nabave za 2017. godinu

Izmjene Plana javne nabave za 2017. godinu

Plan javne nabave za 2018. godinu

Izmjene Plana javne nabave za 2018. godinu

II Izmjene Plana javne nabave za 2018. godinu

III Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2018. godinu

Plan javne nabave za 2019. godinu

I Izmjene Plana javne nabave za 2019. godinu

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE DRAGALIĆ ZA 2019. GODINU

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE DRAGALIĆ ZA 2019. GODINU

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE DRAGALIĆ ZA 2019. GODINU

PLAN JAVNE NABAVE OPĆINE DRAGALIĆ ZA 2020. GODINU

I. IZMJENE PLANA NABAVE OPĆINE DRAGALIĆ ZA 2020. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE DRAGALIĆ ZA 2020. GODINU

III. IZMJENE PLANA NABAVE OPĆINE DRAGALIĆ ZA 2020. GODINU

Odgovori