Javna nabava

Temeljem članka 13., stavak 9., točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11, 83/13 i 143/13) obavještavamo da načelnik Općine Dragalić i s njim povezane osobe iz članka 13., stavak 4. Zakona, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

 

 pdf-icon

Registar bagatelne nabave za 2015. godinu

Registar bagatelne nabave za 2016. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2011. godinu

 pdf-icon

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2012. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2014. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2015. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2016. godinu

 

 pdf-icon

Plan javne nabave za 2012. godinu

 pdf-icon

Plan javne nabave za 2013. godinu

Plan javne nabave za 2014. godinu

I Izmjene Plana javne nabave za 2014. godinu

II Izmjene Plana javne nabave za 2014. godinu

Plan javne nabave za 2015. godinu

I Izmjene Plana javne nabave za 2015. godinu

Plan javne nabave za 2016. godinu