Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo stanovnika općine Dragalić koje donosi akte u okviru svojega djelokruga, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom općine.

Općinsko vijeće ima predsjednika čiju dužnost obnaša Mario Brađašević, dipl.ing. (HSS), dok dužnost njegovog zamjenika obnaša Brankica Franješević (HSS).

Članovi Općinskog vijeća Općine Dragalić su:

1. BRANKICA FRANJEŠEVIĆ  
2. MARIO BRAĐAŠEVIĆ, dipl.ing  
3. NADA NEZIĆ  
4. ŽELJKO PETRIČEVIĆ, ing.  
5. VJEKOSLAV BARTA  
6. TEODOR KVAKIĆ  
7. VESNA PETERLIK, dipl.soc.radnik  
8. DARKO MARJANOVIĆ  
9. ZLATKO DEVEDŽIĆ  
10. ZORAN MAJNARIĆ  
11. RADE BOSANAC  

 

STALNA RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

Mandatno povjerenstvo
1. Željko Petričević, ing. (HSS) – predsjednik
2. Vjekoslav Barta (HSS)
3. Rade Bosanac (SDP)

Odbor za izbor i imenovanja
1. Mario Brađašević, dipl.ing. (HSS) – predsjednik
2. Nada Nezić (HSS)
3. Zoran Majnarić (HDZ)

Odbor za Statut i Poslovnik
1.Brankica Franješević (HSS) – predsjednica
2.Teodor Kvakić (HSS)
3.Vjekoslav Barta (HSS)