Vijeće srpske nacionalne manjine

Pripadnici nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika.

Članovi Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Dragalić su:

  1. RANKA MILOJKOVIĆ – predsjednik
  2. RANKO BORČIĆ – zamjenik predsjednika
  3. LJUBAN BANJANAC
  4. ĐURO BASARIĆ
  5. MAJA BORČIĆ
  6. RADE BOSANAC
  7. LJUBICA KATIĆ
  8. MILE MARIĆ
  9. STANA SAMAC
  10. RADMILA ZELJKO