U svrhu prikupljanja podataka o građevinama u kojima se nalazi azbest (krovišta sa salonit  pločama), pozivaju se svi  vlasnici ili korisnici takvih građevina da dostave ispunjeni obrazac u Općinu Dragalić Trg sv. I. Krstitelja 2, osobno, poštom …

Read more

Pod predsjedanjem Marija Brađaševića, predsjednika Općinskog vijeća općine Dragalić, 3. je kolovoza održana druga sjednica kojoj je bilo nazočno 10 od 11 vijećnika. Tijek sjednice pratili su i zamjenici načelnika Igor Šupica i Ranka Milojković.

Read more

Na temelju članka 64., stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 31., stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 61/14), te nakon provedenog postupka Ocjene o …

Read more

Na temelju članka 126.stavak 7. Zakona o lokalnim izborima («NN» broj 144/12 i 121/16 ), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić utvrđuje i objavljuje FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O TROŠKOVIMA LOKALNIH IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKOG NAČELNIKA…

Read more

Pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost  da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenc…

Read more
...........................................................................................................................................................................

Obavijest – lokalni izbori 2017.

Lokalni izbori 2017.

Odluke Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2017. godine. o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zatim za općinske načelnike, gradonačelnike i župane, te zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, stupile su na snagu dana 20. travnja 2017. godine.

Rokovi za zaprimanje prijedloga kandidacijskih lista i ovjeru očitovanja, teku od 21. travnja 2017. godine.

Stoga će dežurstvo za zaprimanje prijedloga kandidacijskih lista i ovjeru očitovanja, biti od 21. travnja 2017. godine, u prostorijama Općine Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2 kako slijedi:
21. travnja 2017. g. – od 8,00-16,00 sati,
22., 23. travnja 2017. g.- od 10,00-14,00 sati
24., 25., 26., 27. i 28. travnja 2017. g. -od 8,00-16,00 sati
29., 30. travnja 2017.g. i 1. svibnja 2017. g.- od 10,00-14,00 sati
2. svibnja 2017.g. -od 8,00-16,00 sati
3. svibnja 2017.g. -od 8,00-20,00 sati
4. svibnja 2017.g. -od 8,00-24,00 sati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 376 236, mob 098 911 8456 (Mirjana Šebalj Meglajec), mob. 091 317 2051 (Miladinka Stojić).

Javni poziv za prijavu kandidatkinja za program javnog rada “Skrb o starijim i nemoćnim osobama”

Ilustracija

Općina Dragalić u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u 2017. godini provodi program javnog rada „Skrb o starijim i nemoćnim osobama“.

Program obuhvaća poslove pružanja pomoći osobama starijim od 65 godina koje žive same ili u staračkom domaćinstvu i to: dostavu namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika, održavanje čistoće stambenog prostora,  pomoć pri oblačenju i svlačenju, brigu o higijeni i osobnom izgledu, pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.) pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje, pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.

JAVNI POZIV

PRIJAVNICA

Javni poziv za prijavu kandidata za zapošljavanje u programu javnog rada “Revitalizacija javnih površina”

Revitalizacija javnih površina

Općina Dragalić u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u 2017. godini provodi program javnog rada „Revitalizacija javnih površina“.

Program obuhvaća poslove čišćenja javnih površina obraslih dugogodišnjim raslinjem, krčenja zemljišta uz nerazvrstane ceste i poljske putove, čišćenje nepropisno odbačenog otpada na javnim površinama i uz vodotoke, uređenje neizgrađenih građevinskih čestica u vlasništvu općine, uređenje i izgradnja dječjih igrališta.

JAVNI POZIV

PRIJAVNICA

Odobrena bespovratna financijska potpora MRRFEU

Općina Dragalić u veljači ove godine aplicirala je na javni natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – Program održivog razvoja lokalne zajednice, koji ima za cilj podržati gospodarsku i socijalnu revitalizaciju slabije razvijenih područja. Na navedeni natječaj Općina Dragalić prijavila je projekt izgradnje druge faze spojnog voda i distributivne vodovodne mreže naselja Poljane. Ukupna investicijska vrijednost ove faze projekta iznosi 510.000,00 Kn, a sukladno listi odabranih projekata za sufinanciranje u 2017. godini, Općini je odobrena bespovratna financijska potpora nadležnog Ministarstva u iznosu od 150.000,00 Kn. Pročitaj više »

Sazvana 20. sjednica Općinskog vijeća

Za srijedu 29. ožujka 2017. godine s početkom u 20:00 sati sazvana je 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dragalić za 2016. godinu
 2. Izvješće o izvršenju Programa za 2016. godinu:
  a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
  b) održavanja komunalne infrastrukture
  c) razvoja civilnog društva
  d) potreba u predškolskom, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju
  e) potreba u području socijalne skrbi
  f) dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi
  g) organiziranja i provođenje zaštite i spašavanja
  h) potreba u sportu
  i) utroška sredstava šumskog doprinosa
  j) utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
  k) utroška sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa
 3. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dragalić za 2016. godinu
 4. Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Dragalić
 5. Prijedlog Odluke o pravu na potporu za novorođeno dijete
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Općine Dragalić
 7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta gradnja zgrade javno društvene namjene-dječji vrtić
 9. Prijedlog Sporazuma o podjeli imovine, prava i obveza između Općine Gornji Bogićevci i Općine Dragalić
 10. Pitanja i prijedlozi

ISPLATA BESPOVRATNE FINANCIJSKE POTPORE EU ZA STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE DRAGALIĆ 2015. – 2020.

Općina Dragalić tijekom 2015. godine aplicirala je na javni natječaj za provedbu operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave« u okviru kojega je prijavljena izrada Strateškog razvojnog programa općine za razdoblje 2015. – 2020. godine. Izrada navedenog dokumenta od iznimnog je značaja za cjelokupno područje općine Dragalić s obzirom da predstavlja osnovni preduvjet za prijavu infrastrukturnih, društvenih i gospodarskih projekata na natječaje koji se provode u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine, ali i ostalih EU fondova i programa. Pročitaj više »

Održana radionica “Smijeh kao lijek”

U Društvenom domu u Dragaliću je u organizaciji HSS-ove udruge žena „Hrvatsko srce“ održana radionica “Smijeh kao lijek” koju su na neobičan ali vrlo uspješan način odradile dvije majstorice smijeha: dr Vesna Oršulić i njena kćerka Martina . U životu težimo ka sreći i svemu onome što zadovoljava naše potrebe i čini nas zadovoljnima. Kad uspijemo sve stvari tako posložiti, svejedno osjećamo kako nismo potpuni te da nam nešto nedostaje.  U današnje digitalno,burno   i prebrzo doba jednostavno smo se zaboravili  smijati. Pročitaj više »

Obavijest malim proizvođačima jakih alkoholnih pića i vina

...

Unatoč izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama koje stupaju na snagu 01. siječnja 2017. godine i kojima se uvode određene izmjene za male proizvođače jakog alkoholnog pića tzv. rakijaše, obveze za rakiju proizvedenu u 2016. godini ostaju iste kao i prijašnjih godina. Stoga u cilju što bolje informiranosti, izbjegavanja nepravilnosti u primjeni zakona i time uzrokovanih dodatnih troškova, iz Carinske uprave podsjećaju male proizvođače jakog alkoholnog pića i vina na najvažnije obveze i rokove.

Obavijest malim proizvođačima jakih alkoholnih pića i vina

Obavijest malim proizvođačima jakih alkoholnih pića i vina – dopuna

Tradicionalni koncert “Božić nam je došao”

"Božić nam je došao"

“Božić nam je došao”

U organizaciji KUD-a Dragalić i pod pokroviteljstvom općine Dragalić, na Štefanje, 26. je prosinca održan tradicionalni božićni koncert pod nazivom “Božić nam je došao”. U prepunom mjesnom domu u Dragaliću uz domaćine su nastupili i članovi izvorne pjevačke skupine Udruge umirovljenika grada NG i Folklornog ansambla mladih Nova Gradiška, te učenici Područne škole Smrtić-Ratkovac. Pročitaj više »

Sazvana 19. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija

Ilustracija

Na temelju članka 81., stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dragalić (“Službeni glasnik” br. 4/09 i 6/13) predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Bunjevac sazvao je za petak 30. prosinca 2016. godine, s početkom u 17:30 sati, 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dragalić. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red: Pročitaj više »