Agro Elektronika d.o.o. Višnjevac obavještava poljoprivrednike da će dana 20.09.2017. (srijeda), u vremenu od 9:00-11:00 sati, kod nogometnog igrališta u Dragaliću, vršiti pregled prskalica i raspršivača. Obavještavaju se poljoprivrednici koji do…

Read more

Župan Brodsko-posavske županije proglasio je 04. rujna 2017. g. stanje elementarne nepogode izazvane SUŠOM na poljoprivrednim kulturama.

Stoga se obavještavaju poljoprivrednici koji imaju štete na poljoprivrednim  kulturama (kukuruz, soja, sun…

Read more

Općina Dragalić sklopila je Sporazum o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” na području Brodsko-posavske županije u 2017. godini s Brodsko-posavskom županijom , a koji će provesti Regionalni centar za biote…

Read more

Nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Nove Gradiške (PRŠI), čiji je sastavni dio i područje Općine Dragalić, je kao dokument koji sadrži opis projekta izrađen, te je provedena njegova preliminarna provjera od strane HAKOM-a…

Read more
...........................................................................................................................................................................

Konstituirano Općinsko vijeće

Općinsko vijeće 2017-2021

Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Mario Brađašević (HSS), a za potpredsjednicu Brankica Franješević (HSS).
Konstituirajuću sjednicu (održanu 13.lipnja), prema zakonskim odredbama, sazvao je i do utvrđivanja prvog izabranog člana s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova,vodio je Mario Vučinić, predstojnik Ureda državne uprave BPŽ.
Na konstituirajuću sjednicu općinskog vijeća općine Dragalić odazvalo se svih 11 izabranih vijećnika, a nazočan joj je bio i zamjenik načelnika Igor Šupica. Pročitaj više »

Sazvana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća

Za utorak, 13. lipnja 2017. godine, s početkom u 17:00 sati, sazvana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1.  Izbor Mandatnog povjerenstva
 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća Općine Dragalić
  – utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
  – svečana prisega članova Općinskog vijeća
 3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dragalić

Konačni rezultati izbora 2017.

Lokalni izbori 2017.

Na temelju članka 101. i 102. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić objavljuje konačne službene rezultate izbora za članove općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika nacionalne manjine.

KONAČNI REZULTATI – OPĆINSKO VIJEĆE

KONAČNI REZULTATI – OPĆINSKI NAČELNIK

KONAČNI REZULTATI – ZAMJENIK NAČELNIKA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE

Neslužbeni rezultati izbora 2017.

Lokalni izbori 2017.

Na temelju članka 101. i 102. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić objavljuje rezultate izbora za članove općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika nacionalne manjine.

REZULTATI – OPĆINSKO VIJEĆE

REZULTATI – OPĆINSKI NAČELNIK

REZULTATI – ZAMJ. NAČELNIKA IZ REDA NACIONALNE MANJINE

Lokalni izbori 2017.

Lokalni izbori 2017.

Na temelju članka 22., stavak 1. i 2., te članka 53. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić utvrdilo je, prihvatilo i objavilo pravovaljanu kandidacijsku listu za izbor članova općinskog vijeća, pravovaljanu kandidaturu za izbor općinskog načelnika, te pravovaljanu kandidaturu za izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.

KANDIDACIJSKE LISTE – NAČELNICI
KANDIDACIJSKE LISTE – ZAMJ. NAČELNIKA IZ REDA NACIONAL. MANJINE
KANDIDACIJSKE LISTE – OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 69. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić objavilo je Oglas o biračkim mjestima na području općine Dragalić za provedbu lokalnih izbora.

BIRAČKA MJESTA

Obavijest – lokalni izbori 2017.

Lokalni izbori 2017.

Odluke Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2017. godine. o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zatim za općinske načelnike, gradonačelnike i župane, te zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, stupile su na snagu dana 20. travnja 2017. godine.

Rokovi za zaprimanje prijedloga kandidacijskih lista i ovjeru očitovanja, teku od 21. travnja 2017. godine.

Stoga će dežurstvo za zaprimanje prijedloga kandidacijskih lista i ovjeru očitovanja, biti od 21. travnja 2017. godine, u prostorijama Općine Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2 kako slijedi:
21. travnja 2017. g. – od 8,00-16,00 sati,
22., 23. travnja 2017. g.- od 10,00-14,00 sati
24., 25., 26., 27. i 28. travnja 2017. g. -od 8,00-16,00 sati
29., 30. travnja 2017.g. i 1. svibnja 2017. g.- od 10,00-14,00 sati
2. svibnja 2017.g. -od 8,00-16,00 sati
3. svibnja 2017.g. -od 8,00-20,00 sati
4. svibnja 2017.g. -od 8,00-24,00 sati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 376 236, mob 098 911 8456 (Mirjana Šebalj Meglajec), mob. 091 317 2051 (Miladinka Stojić).

Javni poziv za prijavu kandidatkinja za program javnog rada “Skrb o starijim i nemoćnim osobama”

Ilustracija

Općina Dragalić u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u 2017. godini provodi program javnog rada „Skrb o starijim i nemoćnim osobama“.

Program obuhvaća poslove pružanja pomoći osobama starijim od 65 godina koje žive same ili u staračkom domaćinstvu i to: dostavu namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika, održavanje čistoće stambenog prostora,  pomoć pri oblačenju i svlačenju, brigu o higijeni i osobnom izgledu, pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.) pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje, pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.

JAVNI POZIV

PRIJAVNICA

Javni poziv za prijavu kandidata za zapošljavanje u programu javnog rada “Revitalizacija javnih površina”

Revitalizacija javnih površina

Općina Dragalić u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u 2017. godini provodi program javnog rada „Revitalizacija javnih površina“.

Program obuhvaća poslove čišćenja javnih površina obraslih dugogodišnjim raslinjem, krčenja zemljišta uz nerazvrstane ceste i poljske putove, čišćenje nepropisno odbačenog otpada na javnim površinama i uz vodotoke, uređenje neizgrađenih građevinskih čestica u vlasništvu općine, uređenje i izgradnja dječjih igrališta.

JAVNI POZIV

PRIJAVNICA

Odobrena bespovratna financijska potpora MRRFEU

Općina Dragalić u veljači ove godine aplicirala je na javni natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – Program održivog razvoja lokalne zajednice, koji ima za cilj podržati gospodarsku i socijalnu revitalizaciju slabije razvijenih područja. Na navedeni natječaj Općina Dragalić prijavila je projekt izgradnje druge faze spojnog voda i distributivne vodovodne mreže naselja Poljane. Ukupna investicijska vrijednost ove faze projekta iznosi 510.000,00 Kn, a sukladno listi odabranih projekata za sufinanciranje u 2017. godini, Općini je odobrena bespovratna financijska potpora nadležnog Ministarstva u iznosu od 150.000,00 Kn. Pročitaj više »

Sazvana 20. sjednica Općinskog vijeća

Za srijedu 29. ožujka 2017. godine s početkom u 20:00 sati sazvana je 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dragalić za 2016. godinu
 2. Izvješće o izvršenju Programa za 2016. godinu:
  a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
  b) održavanja komunalne infrastrukture
  c) razvoja civilnog društva
  d) potreba u predškolskom, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju
  e) potreba u području socijalne skrbi
  f) dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi
  g) organiziranja i provođenje zaštite i spašavanja
  h) potreba u sportu
  i) utroška sredstava šumskog doprinosa
  j) utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
  k) utroška sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa
 3. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dragalić za 2016. godinu
 4. Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Dragalić
 5. Prijedlog Odluke o pravu na potporu za novorođeno dijete
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Općine Dragalić
 7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta gradnja zgrade javno društvene namjene-dječji vrtić
 9. Prijedlog Sporazuma o podjeli imovine, prava i obveza između Općine Gornji Bogićevci i Općine Dragalić
 10. Pitanja i prijedlozi