Predmet javnog poziva je prikupljanje informacija o broju proizvođača, potencijalnim količinama proizvoda i raspoloživim površinama u (ha). Specifični cilj Javnog poziva je prikupljanje informacija o broju voćara i povrtlara te godišnjoj količini…

Read more

Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija Općine Dragalić, Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Dragalić raspisuje Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Dragalić za akademsku godinu 2017./2018…

Read more

U ponedjeljak, 13.11.2017., Zavod za javno zdravstvo Brodsko posavske županije obavio je uzorkovanje vode na području općina Stara Gradiška, Okučani i Dragalić. Uzorkovana voda prema ispitanim parametrima odgovara pravilniku u općinama Stara Grad…

Read more

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i Odluke Općinskog načelnika Općine Dragalić o …

Read more

U ponedjeljak 30.listopada je održana 3. sjednica Općinskog vijeća Dragalića. Prije početka sjednice predsjednik vijeća Mario Brađašević je zamolio nazočne da ustanu i minutom šutnje odaju počast preminulom Tomislavu Kvočiću, mještaninu Dragalića…

Read more
...........................................................................................................................................................................

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog interneta

Brzi internet

Nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Nove Gradiške (PRŠI), čiji je sastavni dio i područje Općine Dragalić, je kao dokument koji sadrži opis projekta izrađen, te je provedena njegova preliminarna provjera od strane HAKOM-a. Sukladno strukturnim pravilima Okvirnog nacionalnog programa (ONP – poglavlje 2.5) nositelj projekta pokreće javnu raspravu o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Nove Gradiške. Pročitaj više »

Obavijest o prijavi građevina u kojima se nalazi azbest

Azbestne ploče

U svrhu prikupljanja podataka o građevinama u kojima se nalazi azbest (krovišta sa salonit  pločama), pozivaju se svi  vlasnici ili korisnici takvih građevina da dostave ispunjeni obrazac u Općinu Dragalić Trg sv. I. Krstitelja 2, osobno, poštom ili putem e-maila: op-dragalic@sb.t-com.hr sukladno članku 30. stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest («NN» br. 69/16). Pročitaj više »

Održana 2. sjednica Općinskog vijeća

Pod predsjedanjem Marija Brađaševića, predsjednika Općinskog vijeća općine Dragalić, 3. je kolovoza održana druga sjednica kojoj je bilo nazočno 10 od 11 vijećnika. Tijek sjednice pratili su i zamjenici načelnika Igor Šupica i Ranka Milojković.
Na početku je jednoglasno usvojen Zapisnik s prve konstituirajuće sjednice Općinskoga vijeća.Vijećnik SDP-a Rade Bosanac imao je prije usvajanja Dnevnoga reda dva prijedloga, da se uvede aktualni sat i povećaju vijećničke naknade. Potom je jednoglasno usvojen Dnevni red od 8 točaka: Prijedlog odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima od 1-4. razreda osnovne škole u šk. Godini 2017/2018.; Pročitaj više »

Odluka o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom

“Zeleni otok”

Na temelju članka 64., stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 31., stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 61/14), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Općinski načelnik Općine Dragalić, dana 26.07.2017. godine donosi ODLUKU kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom općine Dragalić za razdoblje od 2017-2022. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Financijsko izvješće o troškovima lokalnih izbora

Lokalni izbori 2017.

Na temelju članka 126.stavak 7. Zakona o lokalnim izborima («NN» broj 144/12 i 121/16 ), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić utvrđuje i objavljuje FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O TROŠKOVIMA LOKALNIH IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA IZ REDA SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE DRAGALIĆ ODRŽANIH 21.05.2017.

Financijsko izvješće o troškovima lokalnih izbora 2017.

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

Ilustracija

Pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost  da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).

Cijeli tekst obavijesti dostupan je na sljedećoj poveznici:

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/

Konstituirano Općinsko vijeće

Općinsko vijeće 2017-2021

Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Mario Brađašević (HSS), a za potpredsjednicu Brankica Franješević (HSS).
Konstituirajuću sjednicu (održanu 13.lipnja), prema zakonskim odredbama, sazvao je i do utvrđivanja prvog izabranog člana s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova,vodio je Mario Vučinić, predstojnik Ureda državne uprave BPŽ.
Na konstituirajuću sjednicu općinskog vijeća općine Dragalić odazvalo se svih 11 izabranih vijećnika, a nazočan joj je bio i zamjenik načelnika Igor Šupica. Pročitaj više »

Sazvana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća

Za utorak, 13. lipnja 2017. godine, s početkom u 17:00 sati, sazvana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

  1.  Izbor Mandatnog povjerenstva
  2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća Općine Dragalić
    – utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
    – svečana prisega članova Općinskog vijeća
  3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
  4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dragalić

Konačni rezultati izbora 2017.

Lokalni izbori 2017.

Na temelju članka 101. i 102. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić objavljuje konačne službene rezultate izbora za članove općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika nacionalne manjine.

KONAČNI REZULTATI – OPĆINSKO VIJEĆE

KONAČNI REZULTATI – OPĆINSKI NAČELNIK

KONAČNI REZULTATI – ZAMJENIK NAČELNIKA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE

Neslužbeni rezultati izbora 2017.

Lokalni izbori 2017.

Na temelju članka 101. i 102. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić objavljuje rezultate izbora za članove općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika nacionalne manjine.

REZULTATI – OPĆINSKO VIJEĆE

REZULTATI – OPĆINSKI NAČELNIK

REZULTATI – ZAMJ. NAČELNIKA IZ REDA NACIONALNE MANJINE