Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Dragalić (“Službeni glasnik”  broj 4/08) i Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika KLASA: 023-01/18-01/15, URBROJ: 2178/27-18-2 od 29.10.2018. g…

Read more

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Dragalić („Službeni glasnik“ br. 4/18), Općinski načelnik Općine Dragalić raspisuje Natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Dragalić za akademsku godinu 2018./2…

Read more

Jučer je održana 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Na samom početku usvojen je zapisnik sa 8. sjednice, ali i dnevni red tekuće sjednice. Načelnik Zvonimir Karlik obrazložio je pod prvom točkom dnevnog reda polugodišnji izvještaj o iz…

Read more

Za ponedjeljak 29. listopada 2018. godine, s početkom u 19:00 sati, sazvana je 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Za Dnevni red se predlaže 7 točaka, i to:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dragalić za 2018. godi…

Read more

Predsjedništvo HSS-ove organizacije branitelja „Hrvatski sokol“ održalo je 1.listopada u Dragaliću radnu sjednicu na kojoj su se pripremali za skupštinu ove asocijacije branitelja koja će biti održana 6. listopada u Zagrebu. Prema riječima glavno…

Read more
...........................................................................................................................................................................

Poziv za dostavu ponuda

Vodovod Poljane

Na temelju članka 4., stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 406-01/17-01/02, URBROJ: 2178/27-17-2 od 03.08.2017. god., Općina Dragalić objavljuje Poziv za dostavu ponuda za izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Poljane-faza III. Detaljan opis radova s količinama svake pojedine stavke iskazan je u Troškovniku koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponuda. Cijeli tekst Poziva, te Troškovnik možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Održana 7. sjednica Općinskog vijeća

7. sjednica OV

U petak 8. lipnja je održana 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Nakon usvajanja dopunjenog dnevnog reda, izvješće o izvršenju proračuna za 2017. godinu je obrazložio načelnik Zvonimir Karlik, koji je rekao kako je proračun ostvaren sa 77 % plana te iznosi 3.072.120,000 kn te rashodi u iznosu od 2.427,682,00 kn. Ostvaren je višak prihoda, koji s prenesenim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 1.509,340,00 kn, čini višak koji je prenesen iz 2017. u 2018. godinu u ukupnom iznosu od 2.153.786,00 kn. Izvješće je jednoglasno usvojeno kao i pripadajući programi uz izvršenje proračuna. Pročitaj više »

Sazvana 7. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija

Za petak 8. lipnja 2018. godine, s početkom u 20:00 sati, sazvana je 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dragalić za 2017. godinu
2. Izvješće o izvršenju Programa za 2017. godinu:
a) razvoja civilnog društva
b) potreba u predškolskom, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju
c) potreba u području socijalne skrbi
d) dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi
e) organiziranja i provođenje zaštite i spašavanja
f) potreba u sportu
g) utroška sredstava šumskog doprinosa
h) utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
3. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Dragalić
4. Prijedlog Statuta Općine Dragalić
5. Prijedlog Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima 1.-4. razreda osnovne škole u šk.god. 2018./2019.
6. Razmatranje zamolbe za financijsku pomoć
7. Pitanja i prijedlozi

Potpisan Ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU

MRRFEU

Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac i Općinski načelnik Zvonimir Karlik potpisali su 02. svibnja 2018. godine Ugovor o sufinanciranju radova i usluga za projekt “NASTAVAK IZGRADNJE DRUGE FAZE SPOJNOG VODA I DISTRIBUTIVNE VODOVODNE MREŽE NASELJA POLJANE” u iznosu od 100.000,00 kn, a u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice.

Sredstva za provedbu Programa osigurana su u Državom proračunu RH za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

Provedbeno razdoblje Projekta i ovog Ugovora je najkasnije do 31. ožujka 2019. godine

Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

U skladu s odredbama članka 29., stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine br. 20/18), Općina Dragalić stavlja na javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općine Dragalić.

Cjelokupan tekst Obavijesti kao i Prijedlog Programa s popratnom dokumentacijom možete pogledati na sljedećim poveznicama:

Održana 6. sjednica Općinskog vijeća

6. sjednica

U petak 27. travnja je u Dragaliću održana 6. sjednica Općinskog vijeća. Predsjednik vijeća Mario Brađašević je vijećnike izvjestio o dopuni dnevnog reda točkom o darovanju suvlasničkog dijela jedne nekretnine općini, a vijećnik SDP-a Rade Bosanac je predložio da se u dnevni red uvrsti i točka o povećanju nakade vijećnicima za sudjelovanje na sjednicama na što mu je predsjednik vijeća rekao kako taj prijedlog mora biti u pisanom obliku i sukladno poslovniku vijeća mora biti dostavljen svim vijećnicima ranije te mu je predložio da to učini za sljedeću sjednicu. Pročitaj više »

Sazvana 6. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Dragalić Mario Brađašević za petak, 27. travnja 2018. godine, s početkom u 19:00 sati, sazvao je 6. sjednicu Općinskog vijeća. Na Dnevnom redu su predložene sljedeće točke:

  1. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za razdoblje 2018. do 2023.
  2. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za 2018. godinu
  3. Prijedlog Odluke o izradi Registra nekretnina Općine Dragalić
  4. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
  5. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Dragalić za 2017. godinu
  6. Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Dragalić u 2017. godini
  7. Pitanja i prijedlozi

Javni natječaj za prijem žena u radni odnos-Program “Zaželi”

“Zaželi”

Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška temeljem Programa zapošljavanja žena u općinama Davor, Vrbje i Dragalić, a u sklopu projekta “Zaželi” objavljuje Oglas-Javni natječaj za prijem žena u radni odnos na određeno vrijeme. Cijeli tekst natječaja, kao i Izjavu možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

JAVNI NATJEČAJ

IZJAVA

uskrs-cestitke-slike-freedownload015

Pozivnica

Gradska knjižnica Nova Gradiška i Zagonetački klub Dragalić s radošću Vas pozivaju na predstavljanje Zagonetačkog kluba Dragalić uz pokretanje Akcije prikupljanja knjiga za buduću knjižnicu u Dragaliću, u srijedu, 21. ožujka 2018. u 18,00 sati (prostor Dječjeg odjela Gradske knjižnice Nova Gradiška).