U organizaciji KUD.-a Dragalić 02.veljače 2019. godine bit će održana 5. manifestacija “Pokladno jahanje”

Članovi KUD-a vas pozivaju da se odazovete na manifestaciju te uredite pročelja svojih stambenih objekata kao i da sudjelujete u dočeku jaha…

Read more

Za petak 28. prosinca 2018. godine, s početkom u 17:00 sati, predsjednik Općinskog vijeća Mario Brađašević sazvao je 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dragalić. Za Dnevni red predloženo je 7 točaka i to:

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna O…

Read more
...........................................................................................................................................................................

Održana 10. sjednica općinskog vijeća

10. sjednica OV

Jučer je održana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Na samom početku usvojen je zapisnik sa protekle sjednice, kao i dnevni red tekuće sjednice, te se prešlo na prvu točku dnevnog reda, a to je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta “Završavanje nezavršenog dijela zgrade vatrogasnog doma u Dragaliću”. Naime kako je rekao načelnik Lag zapadna Slavonija objavio je natječaj – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Svrha prijave na ovaj natječaj je dakle ishođenje bespovratne financijske potpore za završenje Vatrogasnog doma. Pročitaj više »

Sazvana 10. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija

Za četvrtak, 06.12.2018. godine, s početkom u 17:30 sati sazvana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Na Dnevnom redu je predloženo 7 točaka i to:

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta “Završavanje nezavršenog dijela zgrade vatrogasnog doma u Dragaliću”
 2. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
 3. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o donaciji Općoj bolnici Nova Gradiška
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini naknade troškova članovima Općinskog vijeća i drugih radnih tijela
 6. Razmatranje zamolbi za financijsku pomoć
 7. Pitanja i prijedlozi

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija

Studentske stipendije

Temeljem članka 7. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Dragalić („Službeni glasnik“ br. 4/18) Povjerenstvo za dodjelu stipendija, donosi PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

 1. Eva Ribarić
 2. Zvonimir Mutnjaković
 3. Tamara Marjanović
 4. Lea Brađašević
 5. Tihor Nezić

Cijeli tekst Prijedloga možete preuzeti OVDJE.

Savjet mladih – javni poziv

Savjet mladih

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Dragalić (“Službeni glasnik”  broj 4/08) i Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika KLASA: 023-01/18-01/15, URBROJ: 2178/27-18-2 od 29.10.2018. godine, Općinsko vijeće Općine Dragalić, objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Dragalić.

Savjet mladih Općine Dragalić savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Dragalić koje se osniva sa ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih. Pročitaj više »

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Studentske stipendije

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Dragalić („Službeni glasnik“ br. 4/18), Općinski načelnik Općine Dragalić raspisuje Natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Dragalić za akademsku godinu 2018./2019.  U akademskoj 2018./2019. godini Općina Dragalić dodjelit će pet (5) studentskih stipendija.  Iznos stipendije je 500,00 kn mjesečno. Natječaj traje do 20. studenog 2018. godine.

Cjelokupni tekst Natječaja kao i obrasce za prijavu možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Održana 9. sjednica Općinskog vijeća

9. sjednica OV

Jučer je održana 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Na samom početku usvojen je zapisnik sa 8. sjednice, ali i dnevni red tekuće sjednice. Načelnik Zvonimir Karlik obrazložio je pod prvom točkom dnevnog reda polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dragalić za 2018. g. Sukladno donešenom proračunu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja, ukupni prihodi i primici iznosili su 2.083.415,00 što iznosi 41% ukupnog godišnjeg plana, rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 943.006,00 što je 13 % od ukupnog godišnjeg plana, u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja ostvaren je višak prihoda u iznosu od 1.140.409.00 kn. Sukladno usvojenom izvršenju proračuna za 2017.g. evidentiran je višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 2.152.663,23 kn tako da ukupno stanje računa sa 30.06.2018.g iznosi 3.293.072,23 kn. Pročitaj više »

Sazvana 9. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija

Za ponedjeljak 29. listopada 2018. godine, s početkom u 19:00 sati, sazvana je 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Za Dnevni red se predlaže 7 točaka, i to:

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dragalić za 2018. godinu
 2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini 2018./2019.
 3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju udžbenika učenicima 5.-8. razreda osnovne škole u šk. god. 2018./2019.
 4. Prijedlog Odluke o javnom pozivu za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Dragalić
 5. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Dragalić
 6. Razmatranje zamolbe za financijsku pomoć
 7. Pitanja i prijedlozi

Obavijest o provedbi kontrole plodnosti tla

Kontrola plodnosti tla

Općina Dragalić sklopila je Sporazum o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” na području Brodsko-posavske županije u 2018. godini s Brodsko-posavskom županijom , a koji će provesti Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije.

Sredstva potrebna za provođenje Projekta osigurati će se u slijedećim udjelima:

-Brodsko-posavska županija – 50% ili 195,00 kn po uzorku
-Općina Dragalić – 30% ili 117,00 kn po uzorku
-krajnji korisnik usluge – 20% ili 78,00 kn po uzorku. Pročitaj više »

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i Odluke Općinskog načelnika Općine Dragalić o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić, Klasa: 320-02/18-01/01, Urbroj: 2178/27-18-3 od 03.08.2018. godine, Općinski načelnik objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić. Poljoprivredno zemljište  daje se u zakup za jesensku sjetvu 2018., odnosno proljetnu sjetvu 2019. godine, a zakup prestaje po skidanju zasijanih usjeva za to vegetacijsko razdoblje, a najkasnije do 15.11.2019. godine. Cijeli tekst natječaja možete pogledati na sljedećoj poveznici:

JAVNI NATJEČAJ

Održana 8. sjednica Općinskog vijeća

8. sjednica OV

Jučer je u prostorijama Općinske vijećnice održana 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Sjednici je nazočilo svih 11 vijećnika. Na samom početku jednoglasno su usvojeni zapisnici sa 6. i 7. sjednice kao i dnevni red tekuće sjednice. Pod prvom točkom dnevnog reda našao se prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Gradnja zgrade javno društvene namjene-dječji vrtić“. Kako je obrazložio načelnik Zvonimir Karlik, ovu odluku je potrebno donijeti zbog planiranja prijave na natječaj projekta, u naselju Dragalić, u svrhu ishođenja bespovratne financijske potpore za realizaciju projekta te se njome daje suglasnost investitoru – Općini Dragalić za provedbu projekta. Na pitanje vijećnice Vesne Peterlik, gdje će biti točna lokacija dječjeg vrtića, načelnik je odgovorio da će to biti na području dječjeg igrališta, na Općinskoj čestici, od telefonske centrale prema istoku. Pročitaj više »