Kontakt

Općina Dragalić
Trg Sv. Ivana Krstitelja 2
35428 Dragalić

OIB: 19465604393

Matični broj: 02699168

IBAN: HR2023600001856800006

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Telefon: +385 35 376 236
Fax:         +385 35 376 237

E-mail: info.dragalic@gmail.com

Radno vrijeme:

Pon – Pet : 7:00 – 15:00

Općinski načelnik: Zvonimir Karlik
Dan općine: 02. svibnja

Odgovori