Savjetovanje s javnošću

JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2021

U tijeku je Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za 2021. godinu koje traje od 17. listopada 2020. do 16. studenog 2020.godine

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za 2021 godinu.

Donošenje Plana upravljanja  utvrđeno je člancima 18. i 19. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 52/18)

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za razdoblje od godinu dana. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Dragalić, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Dragalić i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Dragalić.  Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH („NN“ br. 21/14).

Sve primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Općine Dragalić ili putem e-pošte na adresu info.dragalic@gmail.com

Napomena: nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću.

Ispod možete pregledati, skinuti i popuniti sljedeće:

OBRAZAC-savjetovanje-Plan-upravljanja

Plan upravljanja imovinom za 2021

______________________________________________________________________________

IZMJENA I DOPUNA (3. IZMJENE I DOPUNE) PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DRAGALIĆ

U tijeku je Javno savjetovanje u trajanju od 11. do 26. ožujka 2020. godine vezano za temu IZMJENA I DOPUNA (3. IZMJENE I DOPUNE) PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DRAGALIĆ. Pozivamo sve zainteresirane građane da dostave eventualna mišljenja, primjedbi i prijedloga o navedenoj temi PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU.

OBRAZAC sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu odluke ili drugog općeg akta

NACRT ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA (3. IZMJENE I DOPUNE)
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DRAGALIĆ

POZIV JAVNOSTI


IZRADA PRIJEDLOGA PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DRAGALIĆ ZA 2020 GODINU.

U tijeku je Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za 2019. godinu koje traje od 28. siječnja 2020. do 27. veljače 2020.godine
Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za 2020 godinu.

Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu plana upravljanja imovinom Općine Dragalić za 2020. godinu

OBRAZAC sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu odluke ili drugog općeg akta

PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM UVLASNIŠTVU OPĆINE DRAGALIĆ ZA 2020. GODINU


OBAVIJEST o javnom uvidu u Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Dragalić

Uvid u Nacrt prijedloga ispravljenog Programa raspolaganja i popratnu dokumentaciju je radnim danom od 20. kolovoza 2019. godine do 04. rujna 2019. godine od 09:00 do 12:00 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2, Dragalić.

Nacrt prijedloga Programa s popratnom dokumentacijom nalazi se i na mrežnim stranicama Općine Dragalić.

OBAVIJEST –  o javnom uvidu u Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Dragalić

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – program raspolaganja

Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Prikaz raspolaganja – MAPA:

  • KARTE MAPA:

DRAGALIĆ – ( mapa )

GORICE – ( mapa )

MEDARI – ( mapa )

POLJANE – ( mapa )

DONJI BOGIĆEVCI – ( mapa )

MAŠIĆ – ( mapa )


IZVJEŠĆE – o provedenom savjetovanju – Odluka o komunalnom redu

OBRAZAC  sudjelovanja javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta – komunalni red

NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

OBAVIJEST o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o komunalnom redu


IZVJEŠĆE – o provedenom savjetovanju – Zakup poslovnog prostora

OBRAZAC  sudjelovanja javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta – zakup poslovnog prostora

NACRT ODLUKE O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

OBAVIJEST  o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.  Odluka o zakupu poslovnog prostora


IZVJEŠĆE – o provedenom savjetovanju – Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina

OBRAZAC sudjelovanja javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta – korištenje sportskih građevina

NACRT ODLUKE O NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA SPORTSKIH GRAĐEVINA

OBAVIJEST – Savjetovanje o Nacrtu Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina


PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2020. GODINI

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2019. GODINI

I. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2018. GODINI

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2017. GODINI

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću


U tijeku je Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za 2019. godinu koje traje od 18. veljače 2019. do 28. veljače 2019. godine jer je Plan potrebno što prije donijeti zbog njegove primjene. Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za 2019. godinu.

Donošenje Plana upravljanja  utvrđeno je člancima 18. i 19. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 52/18)

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za razdoblje od godinu dana. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Dragalić, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Dragalić i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Dragalić.  Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH („NN“ br. 21/14).

Sve primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Općine Dragalić ili putem e-pošte na adresu info.dragalic@gmail.com

Napomena: nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću.

OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU

NACRT PLANA UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU


U tijeku je Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi koje traje od 7. veljače 2019. do 17. veljače 2019.godine. Javno savjetovanje traje 10 dana, a razlog vremenski kraćem savjetovanju je što se radi o usklađenju postojeće Odluke s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Sve primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Općine Dragalić ili putem e-pošte na adresu  info.dragalic@gmail.com

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU

NACRT ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU


U tijeku je Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu koje traje od 7. veljače 2019. do 17. veljače 2019.godine. Javno savjetovanje traje 10 dana, a razlog vremenski kraćem savjetovanju je što se radi o usklađenju postojeće Odluke s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Sve primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Općine Dragalić ili putem e-pošte na adresu  info.dragalic@gmail.com

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU

NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU


Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da od 08. prosinca 2018. godine do 07. siječnja 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Dragalić s obrazloženjem na mail: info.dragalic@gmail.com.
Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na poveznici ispod teksta.

NACRT ODLUKE O NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU


Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da od 05. ožujka 2017. godine do 04. travnja 2017. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Dragalić 2017.-2022. s obrazloženjem na mail: op-dragalic@sb.t-com.hr
Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Dragalić.

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DRAGALIĆ 2017.-2022.

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU

Izvješće o provedenom savjetovanju


Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa (brzog interneta)

Nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Nove Gradiške (PRŠI), čiji je sastavni dio i područje općine Dragalić je kao dokument koji sadrži opis projekta izrađen, te je provedena njegova preliminarna provjera od strane HAKOM-a. Sukladno strukturnim pravilima Okvirnog nacionalnog programa (ONP – poglavlje 2.5) nositelj projekta pokreće javnu raspravu o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Nove Gradiške.

Javna rasprava započinje s danom 22.08.2017. i traje do 21.09.2017., tijekom kojeg razdoblja će se putem elektroničke pošte na adresu javna.rasprava.NGA@novagradiska.hr zaprimati podaci i očitovanja operatora i drugih zainteresiranih strana. Dokumenti vezani uz predmetnu javnu raspravu nalaze se na mrežnoj stranici nositelja projekta, odnosno na slijedećoj poveznici: http://www.novagradiska.hr/javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-nove-gradiske-2/

Molimo sve zainteresirane strane da se uključe u raspravu