izbori za VNM

Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Vijeća srpske nacionalne manjine

Na temelju članka 78., stavka 2. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine” br. 25/19) nakon provedenih izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Dragalić 05. svibnja 2019. godine, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić, na sjednici održanoj 09. svibnja 2019. godine donijelo je i objavljuje Odluku o konačnim rezultatima izbora članova

Read More 

Odluka o rezultatima izbora

Na temelju članka 74., stavka 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine br. 25/19), a u svezi sa člankom 76., stavkom 1. i člankom 77., stavkom 1. istog Zakona, nakon provedenih izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Dragalić 5. svibnja 2019. godine, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić na sjednici

Read More 

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Na temelju članka 51. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine” 25/19) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić na sjednici održanoj 16.04.2019. godine donijelo je Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području općine Dragalić. Na području općine Dragalić određuju se četiri biračka mjesta i to: Mašić, Medari, Donji Bogićevci i Poljane. RJEŠENJE O

Read More 

Liste kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine

Na temelju članka 18., stavka 1. i 2., članka 20., stavka 1., 2. i 4., te članka 41., točke 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 25/19) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje pravovaljane liste kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Dragalić.

Read More 

Izbori za Vijeća nacionalnih manjina

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine donijela je: 1. Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i2. Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Za dan održavanja izbora određena je nedjelja 5. svibnja 2019.

Read More 

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina 2015.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 47/15). U Brodsko-posavskoj županiji- na razini županije: – za romsku nacionalnu manjinu – 25 članova – za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova U Općini Dragalić za srpsku nacionalnu manjinu –

Read More