Savjet mladih

Savjet mladih – javni poziv

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Dragalić (“Službeni glasnik”  broj 4/08) i Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika KLASA: 023-01/18-01/15, URBROJ: 2178/27-18-2 od 29.10.2018. godine, Općinsko vijeće Općine Dragalić, objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Dragalić. Savjet mladih Općine

Read More 

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih

Na temelju članka 34. Statuta Općine Dragalić (“Službeni glasnik” broj 4/09, 2/13 i 6/13) i članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Dragalić (“Službeni glasnik” broj 4/08), Općinsko vijeće Općine Dragalić na 8. sjednici održanoj 22.09.2014. godine, donijelo je Odluku o javnom pozivu za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Dragalić. Upućuje se

Read More